Op zoek naar de verbinding tussen platteland en stad

Nederland is een klein land, maar met behoorlijk grote opgaven voor de toekomst. Hoe maken we ons land klimaatbestendig, hoe zorgen we voor duurzame productie van energie en voedsel, hoe behouden we de leefbaarheid onder groei- en krimpbewegingen? Om deze opgaven het hoofd te bieden is meer verbinding tussen platteland en stad nodig.

De verbinding tussen platteland en stad is nodig om de aandacht vanuit beleid niet vooral op de stad maar ook op het platteland te richten. Zodat de kloof tussen bewoners uit platteland en stad die dreigt te ontstaan verkleind wordt. Maar hoe komt die verbinding tot stand? Tijdens de meet up ‘Dialoog tussen platteland en stad’ gingen ruim honderd aanwezigen hierover in gesprek. Platform31 bundelt de opbrengsten en ontwikkelingen uit de meet up in een verslag.

Terugblik meet up 'Dialoog tussen platteland en stad'