Op bezoek bij Liv inn Hilversum: innovatieve zorgomgeving voor kwetsbare ouderen

De Liv inn in Hilversum was onlangs het decor van de themabijeenkomst van het Innovatieprogramma Langer thuis in de inclusieve wijk. Het doel was om inspiratie op te doen en te leren van elkaars praktijk. Een corona-proof setting op een oppervlak van 300 m2 maakte deze bijzondere live bijeenkomst nog net mogelijk. Het (video)verslag geeft een impressie van de bijeenkomst en geeft een inkijk in het unieke woongebouw van gebiedscoalitie Liv inn.

Liv inn

“De Liv inn is een leefstijl waar je gelukkig en gezond ouder wordt en waar je zelf bepaalt hoe je dat wilt doen,” pitcht Willeke Janssen, transformatiemanager bij Habion over het gebouwconcept. “Het is een van de huizen die wij transformeren en waar bewoners zelf bepalen hoe ze dat willen doen. Wij vragen al jaren aan bewoners: hoe wil je ouder wonen en wat heb je daarvoor nodig? De Liv inn is het resultaat, waar bewoners eigenaar zijn en het voor het zeggen hebben. De woning op zich is vrij klein, maar je hebt in het gebouw de grote gemeenschappelijke ruimte die groter is en waar mensen met elkaar leven en wonen en dingen ondernemen.” Voor de gemeenschappelijke ruimtes is met bewoners een aantal inrichtingsmodules ontwikkeld zoals een leefkeuken, theater, familiekamer en tuinkamer. Het mooie is dat wij ook onze andere woongebouwen kunnen inrichten."

Innovatieve zorgomgeving voor kwetsbare ouderen

Hilde Verbeek, hoogleraar Zorgomgeving voor kwetsbare ouderen, was uitgenodigd op deze dag om te spreken over de uitkomsten van haar onderzoek naar verschillende typen zorgomgevingen: zorgboerderij, kleinschalige woonvormen en reguliere verpleeghuiszorg. Ze observeerden daar onder meer de sociale interactie, stemming, fysieke omgeving, activiteiten, betrokkenheid en fysieke inspanningen van bewoners.

Wat ze zien: ouderen hebben meer activiteiten en minder passiviteit op zorgboerderijen. Bewoners komen vaker buiten, dat veelal leidt tot een positieve stemming. Ook al kan niet iedereen op een zorgboerderij wonen stelt Verbeek, succesvolle elementen zijn toe te passen in andere vormen van verpleeghuiszorg. Het gaat dan om zaken als: bewoners stimuleren om betekenisvol actief te laten zijn, het gebruiken van de fysieke omgeving hierin en het ondersteunen van medewerkers in hun dagelijkse werk. Het vraagt ook om durf en visie als organisatie om radicaal te veranderen.

zorgboerderij-maastricht
(klik om het filmpje over Zorgboerderij De Port te bekijken)

Lees ook het blog dat Hilde Verbeek onlangs schreef over zorgboerderijen.

Meerpartijensamenwerking

Om mensen langer thuis te kunnen laten wonen is samenwerking nodig van veel partijen. Ook hierbij is stilgestaan tijdens de themabijeenkomst.“We hebben veelal een hoge ambitie met het langer thuis wonen, maar het samenwerken zelf staat niet altijd op de agenda”, vertelt Netty van Triest van Platform31. “Vaak zijn er drie momenten waar deze stroef verloopt. We onderscheiden vijf bouwstenen die je met elkaar moet doorlopen om tot een effectieve en passende samenwerking te komen: ambitie, belangen, relatie, organisatie en proces.

Inkijkje bij Gebiedscoalitie De Posten

Gebiedscoalitie De Posten uit Enschede gaf een inkijkje hun keuken. Voor de wijk De Posten is veel in gang gezet: ontwikkelingen op het gebied van nieuwbouw van complex De Posten, de veranderende zorg, het levensbestendig wonen en een inclusieve samenleving. Henk Abels en Ank Braspenning: “Wat hebben wij bereikt: een goed functionerende coalitie, een gedragen visie met proces, een groeiend draagvlak onder bewoners en partners en tot slot investeringsbereidheid coalitiepartners.” Maar een gebiedsgerichte aanpak gaat niet vanzelf. “Wij zien dat elke organisatie zijn eigen werkwijze heeft. Het gebiedsbericht werken vraagt om commitment en draagvlak binnen de interne organisaties en natuurlijk ook wat financiële mogelijkheden zijn. Het is een proces waarin de samenwerking dynamisch is en voortdurend aandacht vraagt.”

Meer informatie

In het dossier inclusieve wijk wordt met regelmaat nieuwe kennis en artikelen toegevoegd over hoe gebiedscoalities werken aan het langer thuis in de inclusieve wijk.