Ontmoeten en draagvlak gaan hand in hand

Huiskamer aardgasvrij Pendrecht in Rotterdam

In de Rotterdamse wijk Pendrecht opende de gemeente een huiskamer midden in de wijk als broedplaats voor nieuwe ideeën. Als centraal punt in de wijk is het dé plek om bewoners te informeren en met hen in gesprek te gaan over de energietransitie en andere veranderingen in de wijk. Onder meer door gebruik te maken van een socialmarketingonderzoek sluit de huiskamer nauw aan bij de leefwereld van bewoners.

Dit is het tweede voorbeeld in de inspiratiereeks Opgaven Verbinden in de Wijk, waarin het experimentenprogramma Verduurzaming van Kwetsbare Wijken iedere twee weken een inspirerend voorbeeld presenteert van hoe gemeenten in de praktijk opgaven aan elkaar verbinden. Lees hier ook het eerdere inspiratievoorbeeld over de storytelling-methode waarmee de gemeente Zoetermeer verhalen van bewoners heeft opgehaald.

Experimentenprogramma Verduurzaming van Kwetsbare Wijken

In het meerjarige Experimentenprogramma Verduurzaming van Kwetsbare Wijken werken Platform31 en Nyenrode Business Universiteit samen met achttien gemeenten aan een integrale, sociale en milieutechnische verduurzamingsaanpak voor kwetsbare wijken. Onze gezamenlijke ambitie? Integrale verbetering van deze wijken door de energietransitie in kwetsbare wijken te verbinden met het verbeteren van de leefbaarheid.

Programma Aardgasvrije Wijken

Pendrecht is één van de 46 proeftuinen binnen het Programma Aardgasvrije Wijken. Meer weten over deze proeftuinen? Of over de aanpak van Pendrecht? Kijk dan op de website van Aardgasvrije Wijken.