Onderzoek toewijzing middeninkomens bij corporaties

Platform31 wil het gesprek met corporaties, huurdersorganisaties en gemeenten aangaan over hun aanpak voor de lage middeninkomens en de inzet van de 10 procent extra toewijzingsruimte. Doet u mee?

We horen regelmatig discussies over de harde inkomensgrens van de sociale huursector. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) geeft aan dat het tekort aan huurwoningen voor middeninkomens opgelost zou kunnen worden door in sommige gebieden sociale huurwoningen te verhuren zonder inkomensgrens. Dan komt deze groep ook in aanmerking voor de sociale woningvoorraad. Een andere aanleiding om de harde inkomensgrens ter discussie te stellen is het verschil in kosten voor levensonderhoud per type huishouden. De inkomensgrens om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen, ligt momenteel (2017) op 36.165 euro, ongeacht huishoudsamenstelling. Een gezin heeft meer kosten voor overig levensonderhoud waardoor de inkomenseis om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning hoger zou moeten liggen.

Ondanks de harde inkomensgrens, is er momenteel echter wel degelijk differentiatie mogelijk. Corporaties kunnen tot 2021 10 procent van hun woningen toewijzen aan huishoudens met een inkomen tussen 36.165 en 40.349 euro. En 10 procent mag naar alle hogere inkomens boven 36.165 euro. Kortom, 20 procent ruimte om in te spelen op bovenstaande opgaven.

Platform31 onderzoekt, mede met de beëindiging van de extra 10 procentsregeling in 2021 in gedachten, of corporaties deze ruimte gebruiken en met welke doeleinden ze dit doen. Is de reguliere 10 procent voldoende? Is er behoefte aan continuering van de regeling en/of is er behoefte aan ander instrumentarium?

Meedoen aan dit onderzoek?

Om antwoord te geven op bovenstaande vragen gaat Platform31 in gesprek met corporaties en gemeenten over hun aanpak voor de lage middeninkomens (€ 36.165 tot € 40.349) en de inzet van de 10 procent extra toewijzingsruimte. Vindt u het belangrijk om bij te dragen aan dit onderzoek en deelt u graag uw aanpak en visie? Dan nodigen we u uit om mee te doen.

Wat houdt het in?

  • U werkt mee aan een interview om uw toewijzingsbeleid voor de lage middeninkomens in beeld te krijgen.

Eindrapport

De resultaten worden eind 2017 opgeleverd en openbaar gemaakt op de website van Platform31. Met dit onderzoek geven we corporaties inzicht in hun huisvesting van de lage middeninkomens. Tegelijkertijd geeft het voeding voor de discussie over de harde inkomensgrenzen en over mogelijk instrumentarium voor een goede huisvesting van de lage middeninkomens.

Meedoen?

Werkt u bij een corporatie, huurdersorganisatie of gemeente en wilt u meedoen aan dit onderzoek? Neem dan contact op met: