Onderzoek naar behoeften en ervaringen gebruikers website

Deel uw mening over platform31.nl met ons!

Beste lezer,

Onze website speelt een belangrijke rol bij het vindbaar en voor iedereen toegankelijk maken van de kennis die we samen met onze netwerkpartners ontwikkelen. Om ervoor te zorgen dat de kennis die we online delen optimaal aansluit op uw behoeften en verwachtingen, starten we een onderzoek. Daarin vragen we u naar uw ervaringen en tevredenheid over www.platform31.nl. Ook toetsen we uw belangstelling voor mogelijk nieuwe functionaliteiten. De resultaten van dit onderzoek gebruiken we als basis voor de doorontwikkeling of vernieuwing van onze website in 2022.

Doet u mee?

  • We zijn benieuwd naar uw ervaringen, mening, wensen en tips. Die kunt u met ons delen door deze vragenlijst in te vullen. Dat neemt 10 tot 12 minuten tijd in beslag. Uiteraard blijven uw antwoorden anoniem.
  • We verloten twee boekenbonnen onder de respondenten in dit onderzoek. Wilt u daar kans op maken, vul dan uw e-mailadres in.
  • Wilt u actief betrokken raken bij de doorontwikkeling van onze website? In de vragenlijst kunt u zich opgeven als kandidaat voor het testpanel. Daarmee sparren we over keuzes die we maken.

Alvast dank voor uw medewerking!

Team communicatie
Platform31