Nieuwe programmamanager Wonen en Wijken

Interview Tanja Morsheim

Sinds januari is Tanja Morsheim de nieuwe programmamanager Wonen en Wijken van Platform31. Eerder werkte ze als directeur bij Havensteder, later als directeur-bestuurder bij Woningbedrijf Velsen. In haar nieuwe functie wil Morsheim vooral inzetten op samenwerking en kennisdeling. “Het mooiste vind ik als je verschillende belangen kunt combineren tot een gezamenlijke visie.”

Je bent opgeleid als architect. Hoe heeft dat jou gevormd?

“Als architect ontdekte ik dat ik vooral fijne leefruimtes wilde creëren. Dat gaat voorbij de esthetica: het begint met een fijne woning en gaat verder naar een fijne straat, buurt en wijk. Ik heb bij verschillende architectenbureaus gewerkt, maar we zochten achteraf nooit contact met de uiteindelijke bewoners. Dat vond ik vreemd. Je wil toch weten of mensen hier gelukkig zijn? Toen ben ik naar de organisatiekant overgestapt en terechtgekomen bij een adviesbureau voor de organisatie en huisvesting van scholen. Daar zag ik wel wat werkte in de praktijk en wat niet. Heel fijn, want ik ben nieuwsgierig; ik wil weten wat en hoe het werkt.”

Wat neem je mee van jouw ervaring als directeur bij verschillende woningcorporaties?

“In de corporatiewereld kijk je naar het menselijke aspect en naar ‘de stenen’; de harde feiten, cijfers en doelstellingen. Ik probeer dat inderdaad te combineren. Je moet weten voor wie je het doet en wat nodig is. Ik wil vooruitkijken, maar ook weten wat er nu speelt. Hoe kunnen we samen problemen oplossen? Of een win-winsituatie creëren? Ik heb flink wat jaren in Rotterdam gewerkt en ik woon er nog steeds. Daardoor heb ik ook een ‘niet lullen, maar poetsen’-mentaliteit. Houd je ogen open, blijf nuchter en ga voor 1+1=3. Er is altijd wel een gezamenlijke stip waar je naartoe kunt werken. Met visie, lef en samen doen kom je er wel uit. Soms betekent dat ook dat je eigen belangen minder groot moet maken.”

Waar ben je het meest trots op als je terugkijkt op je jaren als bestuurder?

“Lastig. Ik denk wel dat dienstbaar zijn het belangrijkste is. Zoals ik bij woningcorporatie Havensteder heb bereikt in het Rotterdamse tuindorp Vreewijk. We hebben daar echt geluisterd naar de bewoners: wat is er precies mis en hoe kunnen we dat oplossen? Dat vind ik het mooiste, als je van een conflictsituatie in harmonie kunt komen. Ik ben gewend om bewoners, organisaties en gemeenten samen te brengen, dat is ook mijn drijfveer en kracht. Het is makkelijk om je plat te staren op eigen uitgangspunten en beleid, maar ik maak juist de vertaalslag naar de praktijk en de verschillende betrokken partijen. Want je moet scherp houden voor wie je het allemaal doet en hoe het werkt.”

Welke ambities heb je voor Platform31?

“Komend jaar ga ik me focussen op twee trends: ‘de maatschappij verandert sneller dan de stad’ en ‘klimaat en energie’. Denk aan vraagstukken en ontwikkelingen zoals de trek naar de stad, woningbouwdilemma’s, hoe we in Nederland willen wonen en hoe we komen tot leefbare wijken, duurzame woningen, aardgasvrije wijken en circulaire steden. Vanuit Platform31 wil ik bijdragen aan pragmatische oplossingen die impact hebben. Ik zou het geweldig vinden als we partijen kunnen verbinden, kennis kunnen verdiepen en verbreden bij onze partners. Zodat zij kunnen zeggen: we hebben het verschil gemaakt voor onze mensen.”