Nieuwe fase voor het Nederlandse Mobility Mentoring® Netwerk

Per 1 januari 2021 valt het Nederlandse Mobility Mentoring® Netwerk weer rechtstreeks onder EMPath. Platform31 was vanaf 2018 de exclusieve partner voor de doorontwikkeling en verspreiding in Nederland. “We zien dat Mobility Mentoring® zeer waardevol is voor de organisaties die ermee werken en ook de maatschappelijke effecten lijken positief. Het is nu tijd om de aanpak duurzaam te verankeren in Nederland en daarvoor is deze stap logisch”, vertelt Hamit Karakus, directeur van Platform31. In dit interview kijkt hij samen met CEO van EMPath, Elisabeth Babcock, terug op een vruchtbare samenwerking en delen zij hun visie over de toekomst van de aanpak van armoede, schulden en verwante opgaven in stad en regio.

“In 2017 bracht Platform31 het Mobility Mentoring® programma naar Nederland”, vertelt Karakus. “We zagen in Nederland nog weinig voorbeelden van aanpakken om integraal te werken in het sociaal domein. Toen kwamen we samen met de Hogeschool Utrecht in aanraking met Mobility Mentoring®. Ontwikkeld door EMPath, een sociaal werk organisatie uit Boston, in nauwe samenwerking met Harvard. Met dit programma konden we onze partners een brede aanpak bieden waarin meer rekening gehouden wordt met de effecten van stress en andere inzichten uit de gedrags- en hersenwetenschap. Mobility Mentoring® had dus precies de wetenschappelijke basis waar we naar zochten en bood een integrale, praktische, aanpak.”

De evaluatie

Platform31 werd per februari 2018 de exclusieve partner voor de doorontwikkeling en verspreiding in Nederland. Wat begon als een experiment is inmiddels uitgegroeid tot een netwerk van ongeveer 25 Nederlandse gemeenten en non-profitorganisaties die werken met de aanpak en kennis met elkaar uitwisselen. “Het was daarom tijd voor een evaluatie”, vertelt Karakus. “Daaruit blijkt dat Mobility Mentoring® in Nederland zeer waardevol is voor de organisaties die ermee werken. En ook de maatschappelijke effecten lijken positief, blijkt onder meer uit de MKBA die wij hiervoor lieten doen. De ambitie is dan ook om Mobility Mentoring® duurzaam te verankeren in Nederland, maar hiervoor is het nodig dat we een volgende stap zetten. Samen met EMPath hebben we geconstateerd dat Mobility Mentoring® in deze volgende fase beter tot zijn recht komt als we Nederlandse netwerk rechtstreeks onderbrengen bij EMPath.”

President en CEO van EMPath, Elisabeth Babcock, licht hun besluit toe. “Het rechtstreeks onderbrengen van het Nederlandse netwerk vergroot de wetenschappelijke waarde van de opbrengsten. Bovendien verstevigt het de banden en uitwisseling tussen de Nederlandse en internationale leden. Wij zijn heel blij dat het programma waardevol blijkt te zijn in Nederland en dankbaar dat Platform31 een rol heeft gespeeld bij het vertalen naar de Nederlandse context. In deze volgende fase werken we vooral aan een gedetailleerde doorontwikkeling van de praktijkaanpak in Nederland. Dat kan het best in directe samenwerking met onze organisatie en leden van het internationale netwerk. Voor het Nederlandse netwerk is er zowel een ervaren Nederlandse staf als deskundigheid vanuit EMPath beschikbaar voor ondersteuning en doorontwikkeling in Nederland.”

De toekomst

In oktober 2020 organiseerde Platform31 en EMPath nog een gezamenlijk congres over de brede aanpak van armoede en samenhangende sociale en maatschappelijke problemen. Wetenschappers, experts en praktijkprofessionals uit de Verenigde Staten en Nederland bespraken wat voor zo’n integrale aanpak nodig is. Babcock opende het congres met een lezing naar aanleiding van haar paper over de vaardigheden die nodig zijn om mee te komen op de arbeidsmarkt. “Verschillende ontwikkelingen, zoals technologie en de coronacrisis, zorgen voor verschuivingen op de arbeidsmarkt en een vraag naar wat ik noem de 21st century skills. Hou hier rekening mee in je dienstverlening als organisatie. In mijn paper ga ik dieper in op hoe je de mens en individuele coaching daarin meer centraal kunt zetten.”
Aan diezelfde vraagstukken werkt ook Platform31 de komende jaren. Karakus: “Ook wij gaan de gevolgen van de coronacrisis zien op armoede, de arbeidsmarkt en in andere domeinen. Ik ben daarom blij dat we dit jaar nog samenwerken met EMPath in de pilot ‘de slimste weg naar lonend, duurzaam werk’. In dit experiment worden in de gemeente Maastricht en de gemeente Groningen ongeveer 300 bijstandsgerechtigden begeleid met de Mobility Mentoring® aanpak en het instrument Carrièrekompas. Eind 2021 brengen we resultaten naar buiten of deze aanpak bijstandsgerechtigden inderdaad meer perspectief op werk geeft.”

Platform31 blijft met hun partners ook werken aan een brede aanpak waarin er meer aandacht is voor de mens en hun gedrag, omstandigheden en vaardigheden. Karakus: “ Alleen samen kun je komen tot een effectieve aanpak. In 2021 gaat Platform31 daarom onder andere aan de slag met het betrekken van werkgevers bij schuldenproblematiek, een effectieve samenwerking tussen woningcorporaties en gemeenten op het gebied van vroegsignalering en het benutten van gedragsinzichten om te komen tot een sociale energietransitie. Zo blijven we impact maken voor inwoners in een kwetsbare positie.”