Nieuw programma wooncoöperaties 2020-2021

Mede dankzij het succes van het eerdere Actieprogramma wooncoöperaties is de aandacht voor wooncoöperaties de afgelopen jaren toegenomen. Desondanks zijn er nog weinig wooncoöperaties opgericht. Platform31 start in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het hernieuwd Actieprogramma wooncoöperaties 2020-2021 om de realisatie van wooncoöperaties te stimuleren.

Welke belemmeringen komen coöperaties tegen, hoe lossen we die op, en hoe maken we tempo? Het programma sluit aan op de onlangs verlengde Beleidsregel experiment verkoopregels wooncoöperaties, die ook tot eind 2021 loopt.

Drie hoofdlijnen

Het programma kent drie hoofdlijnen.

  1. Het pilotprogramma wooncoöperaties. Een aantal initiatieven van wooncoöperaties wordt actief ondersteund met een procesbegeleider. Platform31 coördineert dit pilotprogramma, legt verbinding tussen betrokkenen, stimuleert kennisontwikkeling en -deling tussen de initiatieven en procesbegeleiders en borgt (ervarings)kennis in het Kennisdossier Wooncoöperaties.
  2. Het ondersteunen van Cooplink. Platform31 werkt samen met de vereniging Cooplink als professionele organisatie voor wooncoöperaties. Cooplink richt zich vooral op initiatiefnemers, allerlei soorten bewonersgroepen die gezamenlijk een wooncoöperatie willen oprichten.
  3. Het signaleren en helpen oplossen van een aantal specifieke belemmeringen die wooncoöperaties ervaren.

Wat gaan we doen?

Het programma loopt tot en met 2021. Inmiddels zijn een aantal projecten geselecteerd en starten de procesbegeleiders. Platform31 bundelt alle ervaringen, belemmeringen en oplossingen en deelt resultaten, zodat straks alle wooncoöperaties in Nederland ervan kunnen profiteren.

Meer informatie