Nieuw: Model vraagspecificatie betaalbare nieuwbouw

Functioneel specificeren is misschien wel het antwoord om betaalbare nieuwbouw te realiseren. De traditionele manier van uitvragen met technische gespecificeerde bestekken is een tijdrovend proces, waarbij veel interne kennis en kunde nodig is voor corporaties. Dit past minder bij de regisserende rol die corporaties willen innemen in hun samenwerking met de markt. Een uitvraag zonder bestek en technische specificaties, maar mét functionele beschrijvingen zou een nieuwe werkwijze kunnen zijn. Deze werkwijze beoogt kostenreductie dankzij ketenintegratie en ketensamenwerking en het uitbesteden van procesonderdelen, zoals planontwikkeling en bouwbegeleiding. Ook ontstaat er ruimte voor marktpartijen om zelf met oplossingen te komen. Dit beoogt meer ruimte voor innovatie en legt de risico’s voor de oplossing bij de marktpartijen.

In het experimentenprogramma ‘Van aanbesteden naar afnemen’ ontwikkelde we een Model functionele vraagspecificatie. Dit deden we in samenwerking met zeven woningcorporaties, namelijk Brabant Wonen, HEEMwonen, Lefier, Wocom, Wooncompagnie, WOONopMAAT en Woonpartners Midden-Holland.

Het model geeft woningcorporaties een basis om een eigen vraagspecificatie op te stellen, waarin prestatie-eisen staan en geen uitgebreide technische omschrijvingen.

Betaalbare nieuwbouw, doe je zo?!

Op 7 december organiseert Platform31 de bijeenkomst Betaalbare nieuwbouw, doe je zo!? over opdrachtgeverschap en marktuitvragen voor betaalbare nieuwbouw.

Experimentenprogramma Van aanbesteden naar afnemen

De Model functionele vraagspecificatie is opgesteld door Brink Management / Advies in opdracht van Platform31 en in samenwerking met zeven woningcorporaties, namelijk Brabant Wonen, HEEMwonen, Lefier, Wocom, Wooncompagnie, WOONopMAAT en Woonpartners Midden-Holland. Zij deden dit als onderdeel van het Platform31 experimentenprogramma Van aanbesteden naar afnemen dat liep van oktober 2016 tot december 2017. Daarin gingen de deelnemende corporaties aan de slag met een andere marktuitvraag voor betaalbare nieuwbouw.