Nieuw: kennisdossier Aardgasvrije wijken

Nederland is de weg ingeslagen om in 2050 alle huizen te verwarmen met een alternatief voor aardgas. Dit onderdeel van de energietransitie vraagt om het op wijkniveau afpellen, inplannen en uitvoeren van deze grote opgave. Platform31 bouwt een kennisdossier op om hierin te ondersteunen.

In het kennisdossier Aardgasvrije wijken duidt Platform31 dit vraagstuk door beschikbare informatie over aardgasvrije wijken te bundelen en aan te vullen met uitkomsten van eigen projecten. We verwijzen door naar partijen en bronnen voor meer informatie en geven daarmee een overzicht van relevante kennis en aanknopingspunten. Het kennisdossier is gericht op geïnteresseerden die willen kennismaken met het onderwerp of op zoek zijn naar verdieping op een onderdeel.

Kennisvragen

Momenteel is het dossier opgebouwd rond vijf kennisvragen waarop we ook een antwoord proberen te geven. Aangevuld met nieuws, praktijkvoorbeelden en nuttige links en bronnen.

  • Waarom gaan we van het gas af?
  • Wat is de landelijke beleidsaandacht voor dit onderwerp tot nu toe?
  • Wat zijn de voor- en nadelen van de alternatieven voor aardgas?
  • Welke prioriteit geef ik als gemeente aan onze verschillende wijken en waarom?
  • Welke partijen zijn betrokken en hoe betrekken we bewoners?
  • In ontwikkeling

Veel partijen werken momenteel aan het aardgasvrij maken van wijken en er zijn nog veel open vragen. In de loop van 2018 blijven we het kennisdossier aanvullen met nieuwe inzichten uit, onder andere de Community of Practice Aardgasvrije wijken en het onderzoek ‘Governance energietransitie’. Daarbij leggen we graag de link met initiatieven, partijen en partners op dit thema. Suggesties voor nuttige informatie of praktijkvoorbeelden zijn van harte welkom.