Niet-DAEB: doen of niet doen?

Sinds 1 januari 2018 hebben corporaties conform de nieuwe Woningwet in de bedrijfsvoering een scheiding aangebracht tussen hun sociale huurwoningen en de duurdere, geliberaliseerde of nog te liberaliseren woningen. Daarmee is de omvang van het duurdere deel van het woningbezit een stuk zichtbaarder geworden. In de aanloop naar deze scheiding bezonnen corporaties zich op hun beleid ten aanzien van dit woningbezit. Platform31 verkende de beleidskeuzes die corporaties hierbij maakten.

Lees het volledige artikel in de CorporatieGids

Lees het artikel Niet-DAEB: doen of niet doen? (CorporatieGids, nr 4, 2018) (pdf, 1 MB)
en het rapport Niet-DAEB strategie woningcorporaties: doen of niet doen?