Minister Hugo de Jonge onderstreept het belang van flexwonen

Met de realisatie van jaarlijks 15.000 flexwoningen wil het Rijk de druk op de woningmarkt verlichten. Gemeenten, corporaties en marktpartijen zien nut en noodzaak van flexibele woonoplossingen in, maar er bestaan ook barrières. Hoe ga je bijvoorbeeld om met weerstand bij omwonenden, wat zijn geschikte locaties en hoe krijg je de businesscase rond? Tijdens een webinar op 15 november deelde minister Hugo de Jonge zijn visie op flexwonen. Daarnaast gaven toonaangevende experts antwoord op uw meest prangende vragen.

Waarom flexwonen?

Gemeenten, corporaties en marktpartijen realiseren flexwoningen voor mensen die snel een betaalbare woning nodig hebben. Flexwonen kan allerlei groepen spoedzoekers aan woonruimte helpen, woonruimte die ze zonder flexwoning niet zouden hebben gehad. Iedereen kan spoedzoeker zijn of worden: van dakloze tot expat, van afgestudeerde tot zwerfjongere en van een stel dat in scheiding ligt tot statushouder of iemand met een tijdelijke baan aan de andere kant van het land. Het gaat dus om woonruimte voor zowel kansarme als kansrijke mensen, en behorend tot een aandachtsgroep van beleid tot helemaal zelfredzaam. Wel hebben ze één gemeenschappelijk kernmerk, namelijk haast. Ze hebben geen tijd om jaren te wachten of te sparen.

Ondersteuning

Om aan de woningbehoefte te voldoen, zijn flexibele woonoplossingen hard nodig. Het kan hierbij gaan om tijdelijke woonruimte, tijdelijk gebruik van lege grond en/of tijdelijke bewoning. Maar de realisatie van flexibele woonvormen kan complex zijn en daarom bieden verschillende organisaties ondersteuning aan gemeenten, woningcorporaties en andere partijen die flexwoningen willen realiseren. Dat doen ze met financiering, kennis en ervaring.

  • De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening zet in op versnelling. Eind 2024 moeten er 37.500 flex- en transformatiewoningen gerealiseerd zijn. Daarvoor stelt hij subsidies beschikbaar. Daarnaast wordt er gewerkt aan een fysieke en een financiële herplaatsingsgarantie.
  • Het Rijksvastgoedbedrijf besteedt 2.000 flexwoningen aan.
  • De Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting ondersteunt overheden, woningcorporaties en marktpartijen bij deze versnelling.
  • RVO biedt hulp en deskundigheid met een expertteam en versnellingskamers.
  • Als brancheorganisatie ondersteunt Aedes aangesloten woningcorporaties.
  • Expertisecentrum Flexwonen en Platform31 werken al jarenlang aan kennisontwikkeling en toepassing in de praktijk.

Lang niet alle gemeenten, corporaties en andere betrokken partijen maken gebruik van de beschikbare ondersteuning – mogelijkheden, kennis en ervaring – die deze partijen hen bieden. Daarom organiseren we een webinar op 15 november. In dit webinar beantwoorden we de belangrijkste ‘hoe dan’ vragen over flexwonen. Met als doel: de realisatie van flexwonen in de praktijk te versnellen, verbeteren en vergemakkelijken. Bekijk het volledige programma hier en meld u snel aan!