Methodisch werken aan actief burgerschap

Voorkomen dat zelfredzaamheid en zelfzorg de fata morgana van de participatiesamenleving worden. Daar zijn proactieve professionals voor nodig. Mensen die burgers helpen zelf hun problemen op te lossen. De daad bij het woord voegen dus, maar dan wel ‘evidence based’. Platform31 en Movisie publiceerden een digitale brochure waarin verschillende methoden staan beschreven, gericht op het stimuleren burgerinitiatieven in stad en op het platteland.
Actief burgerschap

Actief burgerschap leeft volop sinds de invoering van de Participatiewet begin 2015. Paradoxaal genoeg vinden gemeenten dat burgers minder moeten leunen op de overheid en juist meer voor elkaar en hun woonomgeving moeten zorgen. Tegelijkertijd is er een trend zichtbaar waarin mensen juist zelf hun kinderopvang en energie regelen, het openbaar groen in de buurt beheren, op eigen kracht hulp organiseren en voor elkaar zorgen.

Op eigen kracht

Tegenstrijdig of niet, uit onderzoek blijkt dat kansrijke burgerinitiatieven meestal het resultaat zijn van een positieve houding en ondersteuning vanuit de overheid en professionele instanties. Met andere woorden: professionele ondersteuning bieden waarmee burgers zoveel mogelijk op eigen kracht verder kunnen. Uiteraard bijgestaan door serieus wetenschappelijk onderzoek en gefaciliteerd door databases met goede methodieken.

Herwaardering ‘methodische traditie’

Zodoende pleiten Radboud Engbersen van Platform31 en Peter Rensen van Movisie, voor een herwaardering van de ‘methodische traditie’ in het sociale werk. “Sociale professionals moeten hun werk methodisch doen op grond van wetenschappelijke inzichten én praktijktheorieën die in het werk zijn ontstaan”, vindt Engbersen. “De sociale werkelijkheid waarin dit werk zich afspeelt, is immers heel anders dan een lab waar je een medicijn op effectiviteit onderzoekt.”

ACTIE-model

Op basis van hun essay ‘Help mij het zelf te doen. Een pleidooi voor methodisch werken aan actief burgerschap’, maakten Engbersen en Rensen een handig overzicht van methoden die uitgaan van eigen initiatief, competenties en verantwoordelijkheidsgevoel van burgers. “De gevonden methoden deelden we in naar het ACTIE-model”, legt Rensen uit. “Hiermee kunnen professionals hun rol ten opzichte van actieve burgers bepalen aan de hand van vijf vragen.”

Meer informatie

De brochure Methodisch werken aan actief burgerschap bevat verwijzingen naar het ACTIE-model, de bijbehorende interventies in de databanken van Platform31 en Movisie en het essay ‘Help mij het zelf te doen. Een pleidooi voor methodisch werken aan actief burgerschap’.

Contact

Radboud Engbersen

06 19 87 24 64 – radboud.engbersen@platform31.nl
LinkedIn Logo 11x41