Menselijke factor van groot belang bij vitale binnensteden

Het gaat slecht met de binnensteden, aldus veel krantenartikelen. Wie verder kijkt dan de winkelfunctie, krijgt een ander beeld. Recent onderzoek van PBL onderstreept dat Nederlandse binnensteden het juist goed doen, maar dat er een ingrijpende transformatie plaatsvindt waarbij de winkelfunctie afneemt en andere functies opkomen. De menselijke factor blijkt hierbij van groot belang. Platform31 brengt in een interviewreeks in beeld welke eigenschappen kenmerkend zijn voor de moderne ‘binnenstadsprofessional’, en welke competenties belangrijk zijn om een constructieve rol te spelen in het complexe speelveld van hedendaagse centrumontwikkeling.

Fontys Hogescholen onderzoekt momenteel hoe de ontwikkeling van binnensteden kan worden gestimuleerd met het concept van de ‘ondernemende binnenstad’. Het doel van dit onderzoek is om de succesfactoren te verkennen die bijdragen aan vitale en leefbare stads- en dorpscentra.

Onderscheidende rol in de binnenstad

Eén van de voorlopige conclusies van het onderzoek van Fontys is dat met name de ‘menselijke factor’ van groot belang is voor het welslagen van plannen en initiatieven. Dit aspect wordt momenteel nader verkend door middel van een serie interviews met mensen die een bijzondere bijdrage leveren aan het centrum van hun gemeente: als ondernemer, als vastgoedeigenaar, als betrokken burger, of als bruggenbouwer tussen partijen. Fontys is daarbij specifiek op zoek gegaan naar stakeholders die een positieve en onderscheidende rol spelen in de binnenstad waar zij actief zijn. Mensen die ‘het verschil’ kunnen maken. Daartoe heeft Fontys alle aan het onderzoek deelnemende gemeenten benaderd met het verzoek om suggesties aan te leveren voor personen die aan bovenstaand profiel voldoen. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een selectie van een zestal personen die benaderd zijn voor een interview.

Binnenstadsprofessional in beeld

Het doel van de interviews, die worden uitgevoerd door Erwin Riedstra van Platform31, is om te verkennen welke eigenschappen kenmerkend zijn voor de moderne ‘binnenstadsprofessional’, en welke competenties belangrijk zijn om een constructieve rol te spelen in het complexe speelveld van hedendaagse centrumontwikkeling. (Bijvoorbeeld: Moet je goed kunnen luisteren? Of juist een duidelijke visie uitdragen? Hoe ga je om met weerstand? En hoe creëer je vertrouwen?) De focus ligt daarbij op de ervaringen uit de praktijk van de binnenstadsprofessional.

Vervolg

Platform31 publiceert de interviews in het kennisdossier Vitale binnensteden. Daarnaast is het de bedoeling de interviews als best practices een plek te geven in de (eind)publicatie van het onderzoek. Ook komt er begin 2018 een documentaire op Omroep Brabant over dit onderwerp en wordt er een slotcongres georganiseerd.

Programma Vitale binnensteden

Dit project maakt onderdeel uit van het programma Vitale Binnensteden. De binnenstad is het visitekaartje en de huiskamer van onze steden. In vitale binnensteden wordt gewinkeld, gewerkt, gewoond, gestudeerd én gerecreëerd. Uitdagingen in veel binnensteden zijn: de samenwerking tussen partijen professionaliseren, technologische ontwikkelingen op een slimme manier inzetten en om een juiste functionele mix vinden, aansluitend bij het lokale DNA en de regionale mogelijkheden. In programma Vitale binnensteden organiseert Platform31 projecten die helpen om deze doelen dichterbij te brengen.