Meer werkgelegenheid dankzij de Floriade: hoe werkt dit dan?

Interview met Ellen van Poorten, directeur van het Floriade Werkbedrijf

Hoe benut je als gemeente de kansen die het organiseren van de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade met zich meebrengt? Almere, de gemeente waar de Floriade in 2022 zal plaatsvinden, zet met name in op het vergroten van het arbeidsmarktperspectief voor haar inwoners. Alhoewel het over het algemeen goed lijkt te gaan met de Nederlandse economie, heeft een grote groep bijstandsgerechtigden moeite met het vinden van een baan. Floriade Werkbedrijf richt zich specifiek op het creëren van betaalde banen voor deze groep werkzoekenden. In dit artikel licht Ellen van Poorten, directeur van het Floriade Werkbedrijf, toe hoe in Almere de Floriade wordt gebruikt om meer uitkeringsgerechtigden duurzaam aan het werk te helpen.

Floriade Werkbedrijf

Floriade Werkbedrijf is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Almere, UWV en Randstad. Dit samenwerkingsverband streeft ernaar om deelnemers om te scholen, nieuwe werkervaring op te laten doen en daarna door te laten stromen naar een vaste baan. Het uiteindelijke doel van Floriade Werkbedrijf is om 350 Almeerders met een afstand tot de arbeidsmarkt structureel aan het werk te krijgen. Onder de doelgroep vallen volgens de gemeente Almere uitkeringsgerechtigden en zogenaamde nuggers (niet-uitkeringsgerechtigden). Volgens Ellen is de Floriade een gouden kans voor Almere: “Op deze manier kan Almere zichzelf goed op de kaart zetten en nieuwe werkgelegenheid aantrekken. Dit kan de stad goed gebruiken, gezien het relatief hoge werkloosheidscijfer en de vele inwoners die hun werkplek buíten Almere hebben.”

Ellen benadrukt dat binnen het samenwerkingsverband wordt samengewerkt op basis van gelijkwaardigheid: “Wij hebben er bewust voor gekozen om samen te werken op basis van ontwikkelings- en samenwerkingsafspraken en niet in een opdrachtgever-klant-relatie. Zo staan we op gelijke voet met elkaar en dit leidt volgens mij tot veel betere resultaten.” In het verband is ook uitzendbureau Randstad opgenomen, een commerciële partij. Ellen geeft aan dat dit een bewuste keuze is geweest: “Allereerst heeft Randstad veel ervaring met de doelgroep. Daarnaast heeft Randstad veel meer vacatures beschikbaar die het beste bij deze doelgroep passen, zowel qua inhoud als qua locatie.”

Hoe dan?

Hoe werkt het Floriade Werkbedrijf precies? Een eerste stap is het omscholen van de deelnemers, zo legt Ellen uit: “Na een zorgvuldige analyse van het klantenbestand, brengen wij de meest voorkomende functies in relatie tot de Floriade in kaart. Welke functies zijn of komen er en bieden het meeste toekomstperspectief? Voorbeelden van functies zijn planner, secretaresse, groenmedewerker en beveiliger. Vervolgens wordt per functie een klasje opgericht om zo mensen klaar te stomen voor de desbetreffende functie. Als de opleiding afgerond is, dan komen de bedrijven in beeld. Elk bedrijf dat een opdracht verwerft voor de Floriade, besteedt vijf procent van de aanneemsom aan SROI. Concrete voorbeelden zijn bouwbedrijven (verbreding A6, bruggenbouw), IT-bedrijven (inrichting IT voor Floriade Paviljoen), horecabedrijven en bedrijven in de detailhandel. Het mooie van deze diversiteit is dat we zowel blauwe- als witteboordenfuncties kunnen creëren.”

Ellen vervolgt: “Bij bedrijven krijgen deelnemers een volledig betaalde baan waarin ze voor een half jaar werkervaring opdoen. Als de deelnemers eenmaal werkervaring hebben, is het aan Randstad om hen door te plaatsen naar een vaste baan. Hierbij benadruk ik dat Randstad pas verdiensten genereert als een deelnemer daadwerkelijk geplaatst wordt. Deze manier van belonen is eigenlijk uniek in Nederland. Randstad wordt beloond (of krijgt juist een malus) op basis van de snelheid van doorplaatsen nadat deelnemers de periode van een half jaar werken op SROI-basis afgesloten hebben. Ook krijgt Randstad een beloning als deelnemers een jaar aan het werk zijn. De kans dat men terugvalt in een uitkeringssituatie, is dan namelijk een kleine vijf procent. Kortom, je kunt spreken van duurzame plaatsing.”

Werkt het?

Op de website van de gemeente Almere is te lezen dat medio 2019 al ruim vijftig mensen aan een betaalde baan zijn geholpen. Ellen geeft aan dat dit een groot succes is voor Floriade Werkbedrijf: “Er is relatief weinig uitval en dankzij de nieuwe opleiding, herscholing en opgedane werkervaring, zijn de kansen op een structurele baan voor deelnemers aan dit programma sterk toegenomen. Tot nu toe hebben we iedereen kunnen plaatsen. Gemiddeld blijft een derde bij het bedrijf waar men is opgeleid en zo’n twee derde wordt doorgeplaatst naar een nieuw bedrijf (op contractbasis en niet op uitzendbasis).”

“Natuurlijk, de arbeidsmarkt is momenteel gunstig. Maar ik ben er ook van overtuigd dat onze focus op maatwerk een aanzienlijke rol speelt. Zo gaan wij met iedere werkgever met een SROI-verplichting in gesprek om deelnemers op maat te kunnen plaatsen. Wat hebben zij nodig en wat hebben wij te bieden? In het verlengde daarvan kijken wij minder naar het cv van mensen en meer naar competenties. Want wat zegt een veelal verouderd cv nou nog? Om vóór het traject achter de competenties van iemand te komen, staan we in nauwe verbinding met de afdeling Werk & Inkomen van de gemeente en verschillende welzijnsorganisaties in de stad. Tijdens de opleiding komen de competenties van mensen nog beter in beeld, waardoor gerichte plaatsing vaak geen opgave meer is.”

Het geheime ingrediënt

SROI is niet nieuw in Almere; de methode is in verschillende contracten opgenomen met voornamelijk twee procent. Een probleem volgens Ellen is echter dat de SROI-verplichting vroeger niet werd nageleefd door de bedrijven: “Veel bedrijven zaten met hun handen in het haar toen ze hoorden dat ze een SROI-verplichting moesten toepassen. SROI werd niet toegepast op uitkeringsonafhankelijke en toekomstbestendige banen en was daardoor ook niet echt succesvol. Bij de Floriade worden bedrijven op het gebied van SROI volledig ontlast en geadviseerd waardoor SROI meer succesvol is. Bovendien hebben wij de verplichting opgehoogd van twee naar vijf procent waardoor, gezien de grootte van het evenement, veel meer mensen bemiddeld kunnen worden.”

Volgens Ellen speelt de gehanteerde werkwijze ook een grote rol: “Wij kijken vanuit een bedrijfskundig perspectief naar een project. Probeer inzichtelijk te maken dat het project niet alleen geld kost, maar vooral ook geld oplevert. Dit vraagt vaak om inzet van commerciële mensen, of in ieder geval mensen met een commerciële mindset. Daarnaast kunnen een gezonde portie lef, ervaring en creativiteit je ver brengen. Zo hebben wij bij een social-mediabedrijf iemand vanuit een WIA-uitkering geplaatst die straat- en pleinvrees heeft. Social media is haar voornaamste contact met de buitenwereld en dat heeft ze dan ook heel goed ontwikkeld. Dit maakt haar uitermate geschikt voor deze functie van webmaster. Het bedrijf is bereid om haar op afstand aan te sturen. Op deze manier hebben zij er een succesvolle medewerker bij, niet werkzaam op het kantoor van de organisatie, maar vanuit huis. Dit is volgens mij een slimme oplossing die net even anders is dan normaal.”