‘Magic Mix’-woonvormen halen huurmarkt van het slot

Wooncomplexen waar verschillende doelgroepen gemengd worden gehuisvest, komen steeds vaker voor in Nederland. Op veel plaatsen in Nederland wordt geëxperimenteerd met deze nieuwe manier van samenleven. Het biedt nieuwe kansen voor de huisvesting van nieuwkomers op de woningmarkt en vult leegstaand vastgoed, zo laat het Platform31-onderzoek ‘De Magic Mix’ zien. Alle onderzochte projecten hebben een hoge bezettingsgraad en kennen weinig weerstand van omwonenden.

De huurwoningmarkt zit in grote delen van Nederland zo vast als een huis. De wachtlijsten groeien en de doorstroming neemt af. Tegelijkertijd neemt het beroep op sociale huurwoningen alleen maar toe. Steeds meer arbeidsmigranten, vergunninghouders en uitstromers uit intramurale instellingen zoeken een plek op de gereguleerde sociale huurmarkt. Maar ook studenten, werkende jongeren, expats, gescheiden mensen en kopers-in-spé die langer moeten sparen dan voorheen. Deze ‘outsiders’ op de huurmarkt (die niet of niet lang staan ingeschreven) hebben vaak geen tijd om lang te wachten op een woning. Ze kunnen weinig betalen en hebben vaak beperkte eisen. Deze groepen zijn gebaat bij nieuwe tussenoplossingen.

‘Magic mix’ projecten

Een van deze tussenoplossingen is de ‘magic mix’: wooncomplexen waar verschillende doelgroepen gemengd wonen. ‘Magic mix’-projecten zijn vaak tijdelijk, vaak trasformatieprojecten of voormalige verzorgingshuizen en bieden zeer diverse huurcontracten aan. In de afgelopen twee jaar schoten deze ‘magic mix’ projecten als paddenstoelen uit de grond. Zo wonen in het Bruishuis in Arnhem studenten, gescheiden mensen en GGZ-cliënten samen. In verzorgingshuis Genderhof in Eindhoven wonen ouderen samen met onder meer starters en arbeidsmigranten. Platform31 heeft onderzocht welke mogelijkheden er zijn en wanneer de mix van doelgroepen succesvol is of juist kan falen. Uit het onderzoek blijkt dat de ‘magic mix’-projecten een hoge bezettingsgraad hebben en weinig weerstand kennen van omwonenden. Dit in tegenstelling tot projecten voor bijvoorbeeld alleen arbeidsmigranten. Verder doet Platform31 aanbevelingen aan beleidsmakers en ontwikkelaars van ‘magic mix’ projecten.

Zoeken naar balans

Exploitanten van ‘magic mix’-projecten zoeken balans in zelfredzame en meer kwetsbare bewoners. Daarom worden vaak voorwaarden gesteld aan het verblijf, en dat is nieuw op de Nederlandse huurmarkt. Verschillende onderzochte projecten werken daarom met gele en rode kaarten. Na twee waarschuwingen kunnen bewoners de deur gewezen worden. Het onderzoek toont aan dat die voorwaardelijkheid nodig is door de vaak intensieve manier van samenleven in een ‘magic mix’. Verder laat het onderzoek zien dat een goede relatie met de wijk vaak een voorwaarde is voor een geslaagd ‘magic mix’-project, net als stevig sociaal beheer.

De ‘magic mix’-projecten zijn nieuw en mogelijk nog kwetsbaar. Reden waarom Platform31 nader onderzoek gaat doen naar de projecten en betrokken partijen ervaringen laat delen in een leerkring.