Luisterartikel: Ondermijning op vakantieparken

In Gelderland doen gemeenten, samen met onder andere de politie, regelmatig grootscheepse controleacties op vakantieparken in het kader van het Ariadne Project. Ze proberen dan informatie in te winnen en illegale praktijken tegen te gaan. Platform31-onderzoeker Anne Heeger ging (nog vóór de coronamaatregelen) mee om te zien wat zich achter de slagboom van een verouderd vakantiepark kan afspelen. In dit luisterartikel vertelt ze wat ze toen zag en meemaakte.

Luister het artikel

De provincie Gelderland, 51 gemeenten, politie en Openbaar Ministerie werken samen in het Ariadne Project aan de aanpak van ondermijning op en rondom vakantieparken in provincie Gelderland. Ook het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC), de Belastingdienst, Koninklijke Marechaussee en Inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (iSZW) zijn aangesloten. De samenwerking maakt controles op vakantieparken effectiever, gaat waterbedeffecten binnen de provincie tegen en legt onderliggende verdienmodellen van criminelen bloot. Er is ook kritiek: de stevige aanpak binnen Gelderland zou voor waterbedeffecten naar andere provincies zorgen en handhaving op parken met kwetsbare personen zou averechts effect hebben op het vertrouwen in de overheid.

Online magazine Werken aan integrale vernieuwing vakantieparken

Platform31-onderzoeker Anne Heeger ging mee tijdens zo’n controleactie en schreef daarover de voorgelezen reportage die ook is opgenomen in het online magazine ‘Werken aan integrale vernieuwing van vakantieparken – lessen uit de regionale leerkringen’. Daarin vind je meer achtergrondartikelen, columns en interviews over relevante thema’s en vraagstukken bij de aanpak van vakantieparken die aan vernieuwing toe zijn, compleet met verwijzing naar actuele onderzoeken, instrumenten en verdere verdieping.

Lees het online magazine