Lowlands & Go West: pionieren met huisvesting in leeg zorgvastgoed

Momenteel wachten zo’n 15.000 vergunninghouders op een woning. In theorie is leeg(komend) zorgvastgoed eenvoudig en snel inzetbaar voor de huisvesting van vergunninghouders. De praktijk laat anders zien. In het kennisatelier ‘Vaart in huisvesting vergunninghouders in leeg zorgvastgoed’ zijn oplossingen verkend die belemmeringen opheffen en de gewenste versnelling met inhoud onderbouwen.

Experts concluderen dat het huisvesten van statushouders in zorgvastgoed nodeloos ingewikkeld is gemaakt. De appartementen zijn beschikbaar, maar goede woonconcepten en sociaal beheer ontbreken. Volgens hen bieden budget-wonen en gemeenschapsvorming kansen. Met versimpelde regelgeving, meer verplichting en regie bieden nieuwe huisvestingsconcepten als ‘Lowlands’ en ‘Go West’ een oplossing. Het concept ‘Lowlands’ beschouwt wonen als beleving en ontmoeting, vergelijkbaar met het driedaagse muziekfestival.

Nieuwe concepten

Het concept ‘Go West’ gaat over pionieren en vertaalt zich naar het zelf maken van de woning in een regelvrije zone voor zelfbouw. Een uitwerking van deze concepten biedt een gerichte kijk op het leegstandsvraagstuk in zorgvastgoed. Daar komt bij: als het eigen initiatief en de kracht van de statushouder zelf wordt benut, versnelt dit de integratie in de Nederlandse samenleving.

Instituties aan zet

Om het herbestemmen eenvoudiger te maken, is inzicht nodig in de voorraad, maar ook verplichting tot herbestemmen en een krachtige regie. De deelnemers aan het atelier vinden dat verstoppertje spelen rond leegstand aan banden moet worden gelegd. Want willen we deze concepten van de grond krijgen, dan moeten kabinet, ministerie van BZK, provincies, gemeenten, VNG en bestuurders de ruimte creëren voor experiment.

Platform31 en Bouwstenen voor Sociaal organiseerden het kennisatelier over het versneld benutten van leegstaand zorgvastgoed op verzoek van het Platform Opnieuw Thuis. Het artikel schetst een beeld van de oplossingsrichtingen van de deelnemende experts aan het kennisatelier. Professionals met verschillende expertises – (concept)ontwikkelaars voor herbestemming en transformatie, gemeenten, financiers, zorgaanbieders en de ministeries VWS en BZK – gingen met elkaar aan het werk.