Levendige hoofdstraat in Bruisend Buitenpost

De Kerkstraat in het Friese dorp Buitenpost is een hoofdstraat in één van de krimpregio’s die Nederland kent. Voor het Platform31-project ‘Samen Straat Maken’ is de Kerkstraat een goed voorbeeld van een hoofdstraat die zich aanpast aan hedendaagse ontwikkelingen.

Lokale initiatieven spelen in op maatschappelijke opgaven als leegstand, toename van onlinewinkelen en de behoefte aan meer ontmoetingsmogelijkheden, meer levendigheid in de straat. Buitenpost kan vanwege de ligging te midden van kleinere keren en de specifieke voorzieningen in het dorp, inspelen op kansen die de krimp biedt.

Bruisend Buitenpost

Het platform Bruisend Buitenpost vervult een voortrekkersrol. Deze actieve, betrokken groep ondernemers en bewoners streeft naar meer samenhang, een actief dorp en positieve ruimtelijke ontwikkeling. Het platform faciliteert het gesprek tussen bewoners, ondernemers, gemeente, vastgoedeigenaren en andere organisaties en activeert partijen om ondernemerschap, lokale economie, bewonersactiviteit én samenwerking te laten floreren. Nieuwe initiatieven en winkelconcepten krijgen de kans zich te ontwikkelen.

Samen Straat Maken. Doet u mee?

Bekijk het bovenstaande filmpje en laat u inspireren om mee te doen aan het project ‘Samen Straat Maken’. Dit project onderzoekt het aanpassingsvermogen van vier klassieke straattypen: aanloopstraat, hoofdstraat, naoorlogse straat en woonstraat. Meer weten?