Leerkring Adaptief programmeren voor provincies en gemeenten

Hoe kom je tot een woningbouwprogrammering die wél werkt en hoe ziet dat systeem er dan uit? In de leerkring Adaptief Programmeren werken gemeenten en provincies gezamenlijk aan antwoorden op deze vragen. Laat u inspireren én faciliteren in uw zoektocht naar een adaptieve manier van programmeren die toekomstbestendig is!

De productie van nieuwe woningen wordt belemmerd door de manier waarop we woningbouwafspraken maken. In de expertmeeting die Platform31 op 18 maart 2019 organiseerde, blijkt de behoefte aan een ander systeem groot. Gemeenten, provincies en marktpartijen delen de behoefte aan een systeem dat kwaliteit in plaats van kwantiteit voorop stelt en goede plannen niet onnodig in de wacht zet, maar mogelijk maakt.

In de Platform31-leerkring Adaptief programmeren gaan provincies en gemeenten daadwerkelijk aan de slag met dit vraagstuk, waarbij ook woningcorporaties en marktpartijen worden uitgenodigd om hun ideeën te delen. De leerkring bestaat uit drie bijeenkomsten. Tijdens de derde en afsluitende bijeenkomst komen provincies en gemeenten in een snelkookpansessie tot een voorstel voor een innovatieve pilot. Dit voorstel leggen ze nog diezelfde avond voor aan hun bestuurders. U kunt zich tot en met 14 juni 2019 opgeven: lees hier meer informatie over deze leerkring en aanmelding.