24 Gebiedscoalities van start met Langer Thuis - Inclusieve wijk

Van seniorenhub en het virtuele verzorgingshuis 2.0

24 gebiedscoalities gaan van start met Langer thuis – Inclusieve wijk. De oproep: Wie doet mee? was niet tegen dovemans oren gericht. Zestig coalities reageerden en verkenden of het landelijke programma paste bij de eigen ambities en planning en of het mogelijk was te voldoen aan de aanmeldingscriteria. De projectgroep van het innovatieprogramma (ministeries van VWS, BZK en het G40-Stedennetwerk) selecteerde 24 coalities. De diversiteit aan partners in de gebiedscoalitie, voldoende landelijke spreiding, verscheidenheid tussen gebieden, voldoende innovatiethema’s en ambities ten aanzien van de inclusieve wijk waren daarbij doorslaggevend.

Ambities

Bij de geselecteerde coalities leeft het thema Langer Thuis volop. De deelnemende coalities bestaan vooral uit gemeenten, corporaties, zorginstellingen, welzijnsorganisaties en vertegenwoordigers van bewoners. De aanmelding voor het innovatieprogramma verwoorden levendige ambities als: Werken aan een ‘Seniorenhub’, het ‘Virtuele verzorgingshuis 2.0’ of de ‘Droomwijk’. Om dit ideaal te realiseren zijn vaak nog veel stappen nodig.

Uit de eerste gesprekken blijkt dat coalities vooral aan de slag willen met:

 1. Nieuwe woonvormen voor senioren: in nieuwbouw maar ook in de bestaande woningvoorraad.
 2. Hoe verbeteren we de bestaande voorraad en passen we technologie toe? Wat kan meegenomen worden bij de verduurzaming van de woningvoorraad?
 3. Community vorming: hoe ondersteun je ontmoeting in de wijk en welke fysieke omgeving is dan nodig? Hoe zorgen we voor goed samenleven in de wijk?
 4. Samenhang en gezamenlijke opgave ontwikkelen voor de inclusieve wijk: verschillende coalities constateren in ‘woningcorporatiewijken’ een stapeling van sociale en zorgproblematiek. Hoe kom je dan met elkaar tot een goede, gedragen aanpak?
 5. Aanpak met bewoners: alle coalities werken met bewoners samen en zoeken hoe ze dat goed kunnen doen. Wie doet mee, hoe maken we het thema urgent en krijgen we een gedeelde opgave en aanpak.

Twee kennisgemeenschappen van start

In mei en juni gaan twee kennisgemeenschappen van start en bespreken we hoe we de innovatiethema’s uitdiepen en een aanpak kunnen testen in de eigen praktijk. In de bijeenkomsten wisselen we ervaringen uit, brengen wetenschappelijke kennis in en presenteren best practices elders uit het land hun aanpak. Met regelmaat publiceren wij uitkomsten van het programma via onze website en via bijeenkomsten.

Deelnemende gebiedscoalities in regio Noord-Midden

Deelnemende gebiedscoalities in regio Midden-Zuid

Almere - Almere Haven

Alphen aan den Rijn - Koudekerk aan den Rijn

Apeldoorn - De Maten

Brielle - Kern Brielle

Assen - Noorderpark

Eindhoven - Vaatbroek/Eckart

Enschede - De Posten

Geertruidenberg - Raamsdonkveer-Zuid

Groningen - Selwerd

Gouda - Westergouwe

Haarlemmermeer - Bornholm

Heerlen - Heelerbaan

Hengelo - Noord

Kerkrade - Eygelshoven

Hilversum - Boombergwijk

Leiden - Energiepark

Lelystad - Boswijk

Moerdijk - Kernen

NOP - Luttelgeest

Roermond - Donderberg

Westland/Naaldwijk - Kruisbroek/Hoogeland

Rotterdam - Prinsenland/Het Lage Land

Zaanstad - Wormerveer

Veenendaal - Franse Gat

Bekijk ook

 • Project Langer thuis – Inclusieve wijk
  Platform31 en het G40-Stedennetwerk zetten twee jaar lang de schijnwerper op 24 woongebieden met het innovatieprogramma Langer thuis – Inclusieve wijk.
  Meer informatie
 • Dossier Wonen en zorg
  Platform31 bundelt de belangrijkste kennis over wonen en zorg voor u op een overzichtelijke pagina. Op deze pagina koppelen we beschikbare kennis aan stedelijke praktijk, stellen relevante kennis beschikbaar en informeren over de nieuwste trends en ontwikkelingen.
  Meer informatie