Lange adem voor woongeluk, samen kom je verder

Van een te smalle focus op kerntaken naar brede maatschappelijke samenwerking. Dat is waar ik het estafettestokje overneem van Sjef Czyzewski. Samen kom je verder. Koerswijzigingen in de volkshuisvesting vragen meer tijd dan een bestuursperiode van 4 jaar. Een lange adem is noodzakelijk en samenwerking met partijen die dat hebben en bereid zijn om over hun eigen grens te kijken.

We kunnen niet klein denken bij de opgaven waar we voor staan. Denk aan de grotere instroom van, vaak kwetsbare, nieuwe starters. In Amsterdam is vorig jaar maar liefst 44 procent van de sociale huurwoningen verhuurd aan urgenten. De decentralisaties in de zorg en de implementatie van de Woningwet, met passend toewijzen en minder ruimte voor corporaties om van betekenis te zijn voor middensegment en ondernemers, hebben gevolgen voor buurten met veel corporatiebezit. De verduurzamingsagenda richting 2050 grijpt ook in tot achter de voordeur.

In wijken komen multi-problemen en multi-belangen bijeen. Multi-kansen als je de goede dingen doet! De ideale wijkaanpak legt een verbinding tussen de grotere visie en de menselijke maat. Onze wijkbeheerders, woonfraudebestrijders en medewerkers zorg en overlast en energiecoaches laten dat ook dagelijks zien in de wijk.

De lange adem loont. Voor Vogelaar waren we al gebiedsgericht aan het werk. Toen stonden de Indische Buurt en Overtoomse Veld nog in de top van slechtste Amsterdamse wijken. Inmiddels zijn bewoners meer tevreden, voelen ze zich veiliger en zijn ze optimistisch over de toekomst van hun buurt. Dat is niet alleen te danken aan de investeringen van corporaties. Ook dankzij de samenwerking met de gemeente, de zorg, de politie, burgers en marktpartijen. Zo waren ondernemers in de Indische Buurt drijvende krachten achter het ontstaan van communities en sociale innovatie om de stad te maken. In Overtoomse Veld hebben we met marktpartijen in ketensamenwerking Co Green vormgegeven, een concept voor klimaatneutrale gebiedsontwikkeling. Een bijdrage aan het brede maatschappelijk belang is niet het monopolie van (semi)publieke organisaties.

De crisis heeft geleerd dat je je aanpak soms flink moet wijzigen. Dat kan alleen met de wil om samen iets te bereiken. Ik zag dat ook gebeuren met de huisvesting van statushouders en nu met nieuwe woonconcepten voor gemengde groepen bewoners, zoals de Starters Up community in ons voormalige kantoorgebouw. Fysieke aanpak kan een krachtige drager zijn voor wijkontwikkeling, maar er ligt ook een sociale opgave. Dat vraagt om een gezamenlijk sociaal handelingsperspectief en veel lange adem.

Hoe zit het met de lange adem van de politie, Anja Schouten? Ik draag graag het estafettestokje over!

Bert Halm (bestuursvoorzitter Eigen Haard)