Kwetsbare jongeren preventief naar school of werk: doet u mee?

Ongeveer 15 procent van alle jongeren van 16 tot 27 jaar in Nederland bevindt zich in een kwetsbare positie. Zij hebben meer ondersteuning nodig bij de overgang van jeugd naar volwassenheid en lopen een verhoogd risico op het ontwikkelen van aanhoudend delinquent gedrag. Werkt u bij een gemeente en wilt u meer doen om deze jongeren perspectief te bieden op een opleiding of werk? Rode loper coaching helpt u op weg. Het doel van de werkwijze: voorkomen dat kwetsbare jongeren het criminele pad kiezen.

In 2018 werd deze manier van werken in de pilot Integrale Persoonsgerichte Toeleiding naar Arbeid (IPTA) door vijf gemeenten ingezet. De pilot richtte zich op kwetsbare jongeren tussen 16 en 27 jaar en op het wegnemen van verschillende belemmerende factoren op meerdere leefgebieden zoals wonen, werken, onderwijs en schulden. Deelnemende jongeren krijgen een door de gemeente aangestelde coach die hen intensief en langdurig begeleidt. Met actieonderzoek zijn de ervaringen van de gemeenten gevolgd en is de werkwijze aangescherpt. Dit resulteerde in de huidige werkwijze: Rode loper coaching. In 2019 gaan zeven gemeenten met deze werkwijze aan de slag onder begeleiding van Platform31 en AEF. Het project wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Doet u mee?

Wat is Rode loper coaching?

Intensieve, 24/7 begeleiding en coaching is het uitgangspunt van Rode loper coaching. Het is een integrale, persoonsgerichte aanpak die aansluit op de talenten van de jongeren. De coach staat naast de jongere en samen doorlopen ze vier fasen: scout, scan, match en borg. De coach legt contact met de netwerkpartners van belangrijke sleutelfiguren rondom de jongere om de nodige acties te nemen en perspectief te bieden op school of werk. De jongeren, die te maken hebben met ernstige multiproblematiek en stress, ontvangen de nodige begeleiding om duurzaam aan de studie of aan het werk te gaan en van het criminele pad te blijven. Meer weten over de werkwijze? Kijk dan hier.

Eerste resultaten

In 2018 deden vijf gemeenten eerste ervaringen op met de werkwijze en het toeleiden van kwetsbare jongeren naar school of werk. De pilot boekte robuuste resultaten: jongeren zijn positief over de coaching, recidive was laag, veel jongeren zijn begeleid naar school of werk en de werkwijze leidde tot een betere samenwerking tussen netwerkpartners rondom jongeren. In het vervolgtraject zullen onderdelen van de werkwijze die effectief lijken verder worden getoetst en aangescherpt.

Leren en implementeren

Het project biedt ruimte voor zeven gemeenten die zich willen inzetten voor een preventieve aanpak van criminaliteit onder kwetsbare jongeren: helpen voordat het te laat is. Deelnemende gemeenten krijgen de kans samen met andere gemeenten een nieuwe werkwijze te leren èn te implementeren. Alhoewel de aanpak vernieuwend is en deelnemende gemeenten daarmee echte koplopers zijn, maken zij ook gebruik van de al opgedane ervaringen en inzichten. Daarbij kunnen zij rekenen op een werkwijze op maat die goed aansluit op de al bestaande, eigen werkwijze. Ten slotte ontvangen zij ondersteuning vanuit Platform31, AEF en het ministerie van Justitie en Veiligheid, om zo doorbrekend te kunnen werken.

Meer informatie en aanmelden

Werkt u bij een gemeente en wilt u meer doen om kwetsbare jongeren perspectief te bieden op werk of een opleiding? Dan is dit project voor u interessant. Het project gaat in april 2019 van start. U kunt zich tot maandag 11 februari vrijblijvend aanmelden. Neem voor meer informatie contact op met: