De korte voedselketens en de gemeente

Webinar terugkijken

Korte voedselketens kunnen in potentie bijdragen aan een duurzame voedselvoorziening, een gezonde leefstijl en een florerende economie. Dit gaat echter niet vanzelf. Initiatieven in de korte keten roeien vaak tegen de stroom in. Continuïteit en opschaling blijken vaak lastig. Als gemeente kun je verschillende stappen zetten om het produceren en consumeren van voedsel in korte ketens te stimuleren en ondersteunen., maar hoe vul je die rol goed in? Dit webinar biedt inspiratie door met een gevarieerd programma praktijkvoorbeelden en dilemma’s naar voren te brengen. Daarnaast voeren we een discussie over welke kansen er nog liggen en hoe die te verzilveren.

Kansen korte voedselketen

De korte voedselketen biedt kansen voor verduurzaming, voor het verbinden van producenten en consumenten en voor het stimuleren van een gezonde leefstijl, zo schrijven verschillende experts. Daarmee kunnen korte ketens ook bijdragen aan een dynamische lokale en regionale economie. De korte voedselketen is niet zaligmakend, maar lijkt wel bij te kunnen dragen aan oplossingen voor verschillende grote maatschappelijke opgaven van onze tijd. Steeds meer gemeenten stimuleren dan ook het produceren in consumeren korte ketens. In dit webinar gaan we dieper in op de rol van de gemeente. We bespreken onder meer de volgende vragen:

  • Hoe wordt in Nederland momenteel invulling gegeven aan het concept ‘korte voedselketens’?
  • Wat zijn (potentiële) voordelen van de korte voedselketen?
  • Hoe kun je als gemeente de ontwikkeling van korte ketens aanjagen en hoe ben je een betrouwbare en behulpzame partner richting ondernemers en samenleving?
  • Discussie: welke instrumenten staan gemeenten ter beschikking en welke aanvullende tools zijn nodig?

Webinar terugkijken

Liever terugluisteren?