Kijken door het sleutelgat: waag je aan de nieuwe binnenstad

De toekomst van de binnenstad staat volop in de aandacht en dat is terecht: de binnenstad is economisch en maatschappelijk een plek van groot belang. Waren binnensteden de afgelopen decennia vooral shopwalhalla, ze zullen vandaag, morgen en overmorgen meer functies moeten vervullen om aantrekkelijk te blijven. Kleine en middelgrote steden ervaren hierin de sterkste urgentie tot transitie. Welke richting willen en kunnen steden op, met hun eigen, unieke profiel en context? Wat zijn de belangrijkste opgaves en onderwerpen voor de (nabije en verre) toekomst? Platform31 verkent de toekomst en constateert in de publicatie De nieuwe binnenstad dat gemeenten heel wat te kiezen hebben.

Onze binnensteden veranderen. De afgelopen decennia waren binnensteden vooral gericht op winkelen. De economische crisis, ander consumentengedrag, de opkomst van online winkelen en demografische veranderingen brachten daar vanaf 2008 verandering in. De vraag naar klassiek winkelen nam af en bracht zichtbaar leegstand met zich mee. Nu is het economisch tij gekeerd. Echter, met name middelgrote steden en kleine kernen profiteren hier niet of nauwelijks van. Grote(re) steden trekken het merendeel van bewoners en bezoekers aan, er komt meer focus op beleving en de offline en online wereld schuiven steeds meer in elkaar.

Zes trends

Hoe ga je als kleine en middelgrote stad om met de binnenstad? Met de publicatie De nieuwe binnenstad wil Platform31 de discussie naar een volgende fase brengen. Dit doen we door zes trends te analyseren die nu al zichtbaar zijn, maar pas over een aantal jaar sterke impact zullen hebben op de inrichting en het gebruik van binnensteden.

Vier toekomstscenario’s

Uit de zes trends komen vier toekomstscenario’s voor de binnenstad voort: binnenstad united, de exclusieve binnenstad, de autarkische binnenstad en de binnenstad als game. De basis voor deze toekomstbeelden vormen twee onmiskenbare ontwikkelingen: circulaire economie en de opkomst van (big) data. De scenario’s leiden de lezer naar vier beleidsrichtingen. Binnenstadstakeholders kunnen deze publicatie zien als hulpmiddel bij strategische gedachtevorming, die in de aankomende gemeentelijke coalitieperiode en daarna kan bijdragen aan een visie op de toekomstbestendige binnenstad. Laat u inspireren!