Kick-off programmareeks ‘Project Together!’

Prikkelende evenementen over de toekomst van wonen in september en oktober

Binnen de grote woonopgave zijn collaboratieve woonvormen een belangrijk alternatief. Daarover gaat ‘Project Together!’, dat met een gevarieerd programma uitnodigt tot een breed debat over nieuwe vormen van woningbouw gebaseerd op principes van inclusiviteit, duurzaamheid en langetermijn waardeontwikkeling. Het is een oproep tot samen stad maken. Het programma vindt plaats in september en oktober en bestaat uit een expositie, inspirerende lezingen, verdiepende seminars en prikkelende hybride evenementen.

De toekomst van wonen

De financialisering van vastgoed, waardoor woningen een handelsmiddel zijn geworden, brengt grote uitdagingen mee voor de leefbaarheid in steden. De sociale huursector kent in veel grote steden lange wachtlijsten, terwijl de koopsector ontoegankelijk is voor veel doelgroepen. De komende 10 jaar moeten 1 miljoen woningen worden gebouwd om aan de groeiende vraag te kunnen voorzien. Collaboratieve woonvormen zijn een toegankelijk alternatief voor de bestaande sociale huur- en koopsector, waarbij de schaarse grond beter benut wordt. Daarnaast is het ook gewild: naar schatting wil zo’n 5% van de Nederlandse bevolking samenwonen met andere huishoudens. Tegelijkertijd is deze woonvorm momenteel nog niet makkelijk te realiseren.

“Juist alle woonvormen tussen koop- en huurwoningen in, waarin ook vaak de bewoner een hele centrale rol heeft, daar moeten we echt nog veel meer kennis voor ontwikkelen. En die kennis kan er dus ook aan bijdragen dat mensen dit kunnen gaan uitvoeren in de praktijk.” – Vincent Gruis (hoogleraar TU Delft)

Door internationale en nationale stakeholders (zoals bankiers, politici, ervaringsdeskundigen en academici) met elkaar in debat te laten treden, biedt het programma van Project Together! ruimte voor kennisontwikkeling en concrete verandering. Het programma is gestructureerd rondom drie thema’s: waarom is collaboratief wonen relevant, hoe kunnen we dergelijke woonvormen realiseren en wie moet welke acties ondernemen om de steden van de toekomst collaboratiever te maken?

“In de huidige tijd, met een opgave van één miljoen woningen de komende tien jaar, is het relevant om mensen zelf te laten vertellen wat ze willen.” – Aron Bogers (architect en partner bij Inbo)


Project Together! is een initiatief van:

Together initiatief van

Mede mogelijk gemaakt door:

Together mede mogelijk gemaakt door horizontaal