Kennisnetwerk nieuwe binnensteden van start

Op veel plekken is behoefte aan nieuwe strategieën en oplossingen voor binnensteden en binnenstadsaanpakken. Met het Kennisnetwerk nieuwe binnensteden (KNB) geven Platform31 en Ruimtevolk hier, op verzoek van provincies, vorm aan. Het Kennisnetwerk heeft als doel om de omslag van binnensteden van winkelhart naar multifunctionele, levendige en bruisende centra te versnellen, door professionals hierbij te ondersteunen en te inspireren.

Het Kennisnetwerk nieuwe binnensteden is opgericht om kennis over multifunctionele en gebiedsgerichte aanpak(ken) voor binnensteden te ontwikkelen en te verspreiden onder overheden en stakeholders in binnensteden. Het Kennisnetwerk is een interactieve kennishub; een kennisnetwerk met kennisprogramma en kennisactiviteiten. Het kennisnetwerk ondersteunt met het delen van kennis en diverse kennisactiviteiten middelgrote en kleine steden die werken aan de transformatie van monofunctionele winkelharten naar bruisende stadsharten waar meerdere functies samenkomen.

Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van het kennisnetwerk of partner worden? Kijk dan op www.kennisnetwerkbinnensteden.nl/