Kennisdossier zeventig jaar stedelijke vernieuwing

Nederland kent een lange beleidstraditie van aandacht voor wijken. Vanuit de overtuiging dat evenwichtige woonmilieus van belang zijn voor de aantrekkingskracht van onze steden, investeren we al sinds de Tweede Wereldoorlog preventief om te voorkomen dat wijken afglijden. In de vorm van een ‘longread’ brengt dit kennisdossier de beleidsontwikkeling in beeld en beschrijft de huidige uitdagingen waarvoor partijen in de wijk staan.

In 2018 ligt de regie bij de gemeente om samen met partners en bewoners wijken en buurten leefbaar te houden. Uitdagingen zijn er genoeg. Dreigende segregatie binnen en tussen gebieden, onveiligheid en ondermijnende criminaliteit en de verduurzamingsopgave zijn concrete voorbeelden van vraagstukken waarvoor op het niveau van wijken en buurten daadkracht nodig is.

De longread gaat in op de huidige situatie waarin gemeenten met hun partners acteren. Om deze situatie in haar context te begrijpen nemen we de lezer mee langs de beleidsgeschiedenis sinds de Tweede Wereldoorlog. Van de wederopbouw en stadssanering naar het Grotestedenbeleid en de wijkenaanpak. Een aantal dilemma’s keert terug door de jaren heen. In de reflectie kijken we hierop terug en blikken we vooruit naar de toekomst.

Het kennisdossier Stedelijke vernieuwing is met deze longread weer helemaal up-to-date. Aan de hand van achtergrondinformatie, nieuws, blogs, publicaties en verwijzingen naar meer informatie voorzien we u graag van kennis in uw dagelijkse praktijk.

Meer informatie