Kansen voor impactondernemers in Zuidoost-Drenthe

Door: Angelique van de Beek, Freerk Jan Bruins en Jan Willem Wennekes (Buro Bries)

De betekeniseconomie is in opkomst. Steeds meer ondernemers zijn naast financiële winst ook gericht op maatschappelijke impact. De groep impactondernemers groeit de laatste jaren flink. Maar op welke manier kunnen we deze groeiende beweging van impact gedreven ondernemers ondersteunen en welke behoeftes leven er onder deze groep? Buro Bries heeft een onderzoek gedaan in Zuidoost-Drenthe, waar gekeken is naar de kansen en vooral de behoeftes die impactondernemers hebben. In dit onderzoek hebben zij specifiek gekeken naar het lokale ecosysteem voor impactondernemen. Wat houdt deze ecosysteem-benadering precies in, en wat levert het ons op?

Wat is het ecosysteem voor impactondernemen?

Het ecosysteem voor impactondernemers is heel anders dan het ecosysteem voor reguliere ondernemers. Impactondernemers zijn actief in verschillende domeinen, zowel economisch als maatschappelijk. De definitie van het ecosysteem is: ‘het geheel van aan elkaar afhankelijke factoren, die zodanig worden gecoördineerd dat ze productief ondernemerschap mogelijk maken in een bepaalde regio.’ Het ecosysteem waarin in dit onderzoek rekening mee is gehouden is het Entrepeneurial Ecosystem.

Onderzoek naar verbetering van het ecosysteem

Impact Noord, een vereniging voor impact gedreven ondernemers, heeft op basis van dit ecosysteem zes strategische domeinen vastgesteld die van belang zijn voor ecosysteem ontwikkeling: netwerk, onderzoek & kennis, business support, financiering, markt & beleid en menselijk kapitaal. Per domein kan gekeken worden hoe het impact-ecosysteem gestimuleerd kan worden. Het is van belang goed door te hebben welk domein van het ecosysteem in een regio goed ontwikkeld is en welk domein achterblijft. Het onderzoek in Zuidoost-Drenthe heeft dit in kaart gebracht. Hoe staan we ervoor als het gaat om het ecosysteem voor impactondernemen? Het gebruik van de ecosysteem-aanpak levert niet alleen op dat er duidelijk in beeld is waar aandacht nodig is, maar het biedt ook kansen voor samenwerking. Bovendien biedt het een gemeenschappelijk kader. Zodra met dezelfde taal wordt gesproken, kan er op een betere en efficiëntere manier worden samengewerkt. Dit komt de ontwikkeling van het impact-ecosysteem ten goede.

Het onderzoek in Zuidoost-Drenthe

In Zuidoost-Drenthe leverde het gebruik van de ecosysteem-aanpak een nulmeting van de regio op. Door het onderzoek is nu duidelijk waar de kansen en de belemmeringen liggen binnen deze regio. Daarnaast heeft Buro Bries handvatten kunnen bieden aan de gemeenten om de regio impactvriendelijker te maken. In het onderzoek viel op dat er een aantal domeinen minder sterk ontwikkeld zijn. Voorbeelden hiervan zijn het netwerk en financiering. Opvallend was dat naast deze domeinen het imago van impactondernemen ook een stimulans kon gebruiken. Impactondernemen wordt nog vaak als ‘geitenwollen sokken’ gezien, terwijl het hier juist gaat om economische rendabele bedrijven die door hun maatschappelijke insteek winst maken. Tevens ontbrak het binnen de gemeenten aan een duidelijke werkdefinitie. Ondernemers verwachten van gemeenten een heldere werkdefinitie van impactondernemen, zodat het onderliggende begrip en de samenwerking verbeterd wordt. Deze aandachtsgebieden zullen de komende jaren door de gemeenten worden aangepakt, om zo het impact-ecosysteem op een gestructureerde en gedragen manier te stimuleren. Er liggen genoeg kansen om impactondernemers te ondersteunen en de beweging aan te jagen. De tijd is nu om deze kansen te kunnen grijpen. Zo werd op 11 maart nog de City Deal Impact Ondernemen ondertekend door maar liefst 80 partijen, dit geeft zeker aan dat het momentum aanwezig is.

Meer lezen?

Kennisdossier: Impact ondernemerschap

Platform31 bundelt de belangrijkste kennis over impact ondernemerschap in het online kennisdossier impact ondernemen. Met daarin onder andere een roadmap met praktische instrumenten om impact ondernemerschap in de regio te stimuleren, relevante vragen bij gemeentelijk inkopen met impact en de nieuwste trends en ontwikkelingen op het vlak van ecosysteemverbetering voor impact ondernemerschap.