Kajsa Ollongren onderscheidt Hans de Jonge met prestigieuze Hudig-penning

Zojuist is Hans de Jonge door minister Kajsa Ollongren onderscheiden met de prestigieuze Hudig-penning tijdens de Dag van de Stad in Amersfoort. De Jonge verdient deze onderscheiding vanwege zijn unieke bijdrage aan de verbreding van de vakgebieden Volkshuisvesting en Stedenbouw met gebouw-, project- en gebiedsontwikkeling. Platform31 geeft de penning voor het eerst uit als erfopvolger van het Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (Nirov).

Mensen die inspireren, voortdurend nieuwe verbanden ontdekken, opgaven en kansen identificeren en werken aan de wetenschappelijke positionering van architectuur, stedenbouw en landschap. Daar heeft Hans de Jonge zich de afgelopen jaren bijzonder voor ingezet en maakt hem de terechte ontvanger van de Hudig-penning.

Lof en waardering

De oprichting en uitbouw van het vakgebied Vastgoed Management en Ontwikkeling zijn nieuwe stappen in de verbrede vakontwikkeling van ontwerpen en ontwikkelen van de gebouwde omgeving. Een ontwikkeling die honderd jaar geleden had kunnen rekenen op veel lof en waardering van Dirk Hudig, de maatschappelijk bewogen oprichter van het Nederlandsch Instituut voor Ruimtelijke Ontwikkeling en Volkshuisvesting (Nirov) en één van de voormannen van de Volkshuisvesting en Stedebouw in Nederland.

Traditie

De uitreiking van de Hudig-penning is een mooie traditie in de geschiedenis van de Nederlandse ruimtelijke ordening, die oorspronkelijk werd uitgegeven door het Nirov ter nagedachtenis aan Dirk Hudig. De onderscheiding is tegenwoordig – via het bestuur van de mr. D. Hudig-stichting – ingebed in Platform31. Inmiddels gingen dertien kopstukken uit de ruimtelijke ordening en stedebouw Hans de Jonge voor.