Is dit de weg naar betaalbare nieuwbouw?

De woningnood is hoog en er is behoefte aan betaalbare nieuwbouw. Op 7 december 2017 deelden enkele professionals hun visie. Ze gingen in gesprek met elkaar en de aanwezigen om antwoord te krijgen op de vraag: Wat is nodig om betaalbare nieuwbouw te realiseren? Oplossingen werden gevonden in de woningen zelf (het wat) en in de wijze van uitvraag (het hoe). Ook de huidige dynamiek in de markt werd besproken.

De sprekers waren:

  • Thijs Luijkx van Watkostdebouwvaneenhuurwoning.nl ging aan de hand van zijn benchmark in op de ontwikkelingen in de markt.
  • Pieter Huijbregts van het Netwerk Conceptueel Bouwen ging in op de voordelen van conceptuele nieuwbouw.
  • Bert Karel Deuten van Sputnik Architecten deelde hun visie op het ontwerp van een betaalbare woning.
  • Christiaan Kats van House2Start vertelt over het project House2Start: betaalbaar, duurzaam, energieneutraal en smart wonen.

Mocht u het gemist hebben, bekijk de korte video.

Download

Deze bijeenkomst was de slotbijeenkomst van een experimentenprogramma ‘Van aanbesteden naar afnemen’. Daarin ontwikkelden we met de deelnemers een Model functionele vraagspecificatie. Dit model helpt corporaties bij het opstellen van een functionele vraagspecificatie voor sociale huurwoningen. Tevens analyseerden we de processen van de deelnemende corporaties in hun zoektocht naar meer prestatiegericht uitvragen. De resultaten zijn te lezen in de publicatie Betaalbare nieuwbouw.

Links: