Inspireren en bouwen op Dag van de Stad

Eén dag waarop iedereen bij elkaar komt die in Nederland werkt aan de ontwikkeling van de stad en stedelijke regio’s op lokaal, regionaal, landelijk en internationaal niveau. Eén dag waarop we ons laten inspireren, informeren en met elkaar in gesprek gaan over alle grote thema’s. Dat is de Dag van de Stad, op maandag 30 oktober in de Werkspoorkathedraal in Utrecht.

Het is relevant om stil te staan bij de stad: driekwart van de inwoners van Nederland woont in grote of middelgrote steden. De bevolking neemt toe, naar verwachting met nog eens een miljoen mensen tot 2030. Dat biedt kansen, maar leidt ook tot steeds meer en grotere uitdagingen. Hoe zorgen we voor voldoende scholen, banen en zorg? Hoe zorgen we voor voldoende huizen en goede infrastructuur? En hoe maken we de steden tegelijkertijd ook nog eens veilig, duurzaam en klimaatbestendig? En hoe kunnen we daar samen aan bijdragen? De Dag van de Stad wil inspireren, informeren, agenderen, verbinden en gezamenlijk bouwen.

Nieuwste ontwikkelingen en toonaangevende sprekers

Op de Dag van de Stad komen bestuurders en ambtenaren, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en wetenschappers, ondernemers en actieve inwoners samen. In themapaviljoens gaan we aan de slag met alle belangrijke opgaven van de stad en komen de nieuwste ontwikkelingen in veel verschillende vakgebieden aan bod. En op het grootste podium van de Dag van de Stad brengen toonaangevende sprekers hun allerbelangrijkste boodschap onder de aandacht. Onder anderen internationaal vermaard architect Francine Houben, acteur Gijs Scholten van Aschat, Karl Dittrich van de Vereniging van Universiteiten, directeur Hans Mommaas van het Planbureau voor de Leefomgeving, landschapsarchitect Adriaan Geuze, urban planner Riek Bakker, historicus Herman Pleij, journalist Tracy Metz, hoogleraar Urban Futures Maarten Hajer en criminoloog Cyrille Fijnaut. Maar ook jong talent komt aan het woord over de stad. Jonge ondernemers, wetenschappers, actieve burgers, die een fantastisch idee hebben over de stad en dat goed kunnen brengen. En gaststad Utrecht organiseert excursies naar de meest innovatieve stedelijke ontwikkelingsprojecten in en rond Utrecht.

Meer informatie over de Dag van de Stad: www.dedagvandestad.nl

Organisatie

Aanleiding voor de Dag is de Internationale Dag van de Stad van de Verenigde Naties. De Dag van de Stad wordt georganiseerd door Platform31, het G32-Stedennetwerk en G4, de ministeries van BZK, EZ, IenM, VWS, SZW, OCW en VenJ, de VNG, VNO-NCW en MKB Nederland.