Inspiratie huisvesting vergunninghouders

De opvang van asielzoekers voedde de afgelopen jaren het publieke debat. 2015 was het jaar van de piekinstroom, 2016 het jaar van het zoeken naar oplossingen voor huisvesting en in 2017 richt het debat zich op integratie, inburgering en meedoen met de samenleving. Platform Opnieuw Thuis heeft vanaf 2015 tot juli 2017 gemeenten en andere lokale partijen geholpen om vergunninghouders te huisvesten. De reguliere woningvoorraad kon niet aan de vraag voldoen.

Platform31 zocht voor Opnieuw Thuis mee naar lokale, creatieve, effectieve, stimulerende en soms onorthodoxe, manieren om méér huisvesting te creëren. Aanvullend op de bestaande woonruimte, met name de ‘gewone’ sociale huurwoningen van de corporaties. Al deze goede voorbeelden zijn nu gebundeld in de publicatie ‘Huisvesting vergunninghouders in beeld’ (digitaal doorzoekbaar en printbaar).

Rekening houden met doelgroep

Gemeenten en corporaties waren creatief in het realiseren van huisvesting. Daarbij hielden ze rekening met de doelgroep. Voor alleenstaande vergunninghouders zijn andere oplossingen nodig dan voor (grote) gezinnen. Enkele gemeenten zochten de samenwerking met de buren op; in sommige gemeenten staan meer eengezinswoningen, terwijl buurgemeenten meer kleine appartementen hebben. Kantoorpanden, zorghuizen en scholen zijn getransformeerd tot woonruimte. Grotere eengezinshuizen worden kamergewijs verhuurd. Vergunninghouders werden gemixt met gewone woningzoekenden. Buurtbewoners hielpen actief mee. Kortom, er is een heel palet met aanpakken dat we graag delen, zodat het wiel niet twee keer uitgevonden hoeft te worden. Eigenlijk geldt voor alle goede voorbeelden dat ze niet alleen vergunninghouders helpen, maar voor alle (soorten) woningzoekenden extra huisvesting kunnen opleveren. Winst voor allen!

Nieuwe voorbeelden?

Het document is een momentopname. Op onderstaande sites wordt de informatie geactualiseerd. U kunt als gebruiker hiervoor nieuwe informatie aanleveren. Over huisvesting, maar ook over inburgering, integratie en ‘meedoen’. We horen het graag!

Wij hopen dat de voorbeelden u kunnen stimuleren!