Inspiratie en eye-openers in eerste editie masterclass Energiearmoede

Masterclass Energietransitie, Armoede & Gedrag

Mensen die door armoede in de overlevingsstand staan meenemen in de energietransitie: niet gemakkelijk, wel belangrijk. In regionale masterclasses leren medewerkers van gemeenten en woningcorporaties van experts hoe ze dit kunnen aanpakken. Na de eerste, Noord-Nederlandse editie volgen er meer in de rest van het land.

Op 20 april en 11 mei vond in Heerenveen de eerste editie van de masterclass Energietransitie, Armoede & Gedrag plaats. Zo’n twintig deelnemers van gemeenten en woningcorporaties uit Friesland, Groningen en Drenthe onderzochten mogelijkheden om bewoners met een laag inkomen bij de energietransitie te betrekken. Platform31 organiseerde deze masterclass in nauwe samenwerking met Energieteam Fryslân.

Handvatten om door te pakken

De hard stijgende energieprijzen doen de urgentie van een inclusieve energietransitie toenemen. Zowel nationaal als lokaal staat energiearmoede hoog op de agenda. Aan ambities geen gebrek. Aan handvatten wel. De voornaamste vragen die onder deelnemers leefden waren hoe de SPUK-gelden van de Rijksoverheid in te zetten, en hoe de doelgroep te bereiken. Tijdens een intensief tweedaags programma met uiteenlopende sprekers, opdrachten en discussierondes ontwikkelden de deelnemers handelingsperspectief – handvatten om aan de slag te gaan. Deelnemers waren in de evaluatie dan ook positief over het ‘Plan van Doorpak’ dat ze tijdens de masterclass voor hun eigen situatie maakten.

Deskundigen en persoonlijke gesprekken

Gedurende de twee dagen verdiepten de deelnemers zich onder begeleiding van deskundige sprekers in onderwerpen die onontbeerlijk zijn in het koppelen van de energietransitie aan energiearmoede en gedrag. Theo Platje van Adviesbureau Keizers Visser behandelde interne en externe samenwerking en maatschappelijk ondernemer Yang Soo Kloosterhof gaf inzicht in financieringsconstructies.

Renze Holwerda, Ewald Kaminski, Fernanda de Zwart (energiecoaches en budgetcoach gemeente Noordoost-Friesland) en Hans Nijp (WoonFriesland) gaven vanuit hun praktische ervaring een kijkje in de leefwereld van mensen met (energie)armoede. Dit werd nog verder aangevuld door een interview met twee ervaringsdeskundigen. Hun boodschap: sluit aan op de leefwereld van de doelgroep door nadruk te leggen op de effecten van energiebesparing op de portemonnee. En bouw aan vertrouwen door een persoonlijke, langdurige aanpak en één vast aanspreekpunt. Voor veel deelnemers waren deze inzichten eye-openers en hoogtepunten van de masterclass.

Een ander zeer gewaardeerd onderdeel betrof de bijdrage van Wiebo Lamain van de Hanzehogeschool Groningen over gedrag – hoe beïnvloedt leven in armoede (en daardoor steeds in overlevingsstand staan) denk- en gedragspatronen? Deelnemers vinden deze inzichten erg bruikbaar voor hun communicatie met bewoners.

Verbinding

Deelnemers gaven aan dat de masterclass inspiratie en inhoudelijke kennis opleverde en ook heeft bijgedragen aan het leggen van onderlinge verbindingen, zowel intern als extern. Voor het team van Platform31 en Energieteam Fryslân bevestigt dit de opzet van de masterclass – regionaal en bij deelname van medewerkers van een gemeente een voorkeur voor koppels uit het technisch en het sociaal domein van de zelfde gemeente.

Interesse?

Voor meer informatie over het onderwerp kunt u terecht bij ons kennisdossier.

Binnenkort opent de inschrijving voor de volgende masterclass Energietransitie, Armoede & Gedrag. Wilt u hiervan op de hoogte blijven, dan kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief van Platform31 of contact opnemen met: