In 100 jaar verandert veel en tegelijkertijd ook weinig

Op 12 februari 1918 werd de oprichting van Vereniging Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting bekrachtigd met een handtekening. Precies honderd jaar na het ontstaan van onze rechtsvoorganger is er veel en tegelijkertijd ook weinig veranderd. Deze week viert Platform31 het 100-jarig bestaan met medewerkers en partners.

De vereniging werd destijds opgericht met het doel de slechte woontoestanden van de arbeidersklasse te verbeteren. Al snel hield daaruit voortgevloeide NIROV zicht ook bezig met opgaven rond stedenbouw en ruimtelijke ordening. Sinds het NIROV samen met SEV, KEI en Nicis Institute fuseerde tot Platform31, wordt het inmiddels uitgedijde partnernetwerk voorzien van onderzoek, experiment, leerkringen én masterclasses. “In vijf jaar tijd hebben we een organisatie weten te ontwikkelen die uniek is in zijn soort”, vindt directeur Hamit Karakus. “Platform31 is de enige die ruimtelijke, economische en sociale vraagstukken op het terrein van stad en regio aan elkaar verbindt. Dat is iets om trots op te zijn.”

Open blik, nieuwsgierige houding

Dat de wereld om ons heen in een rap tempo blijft veranderen, is geen verrassing. Karakus: “Het gaat erom dat wij als organisatie flexibel meebewegen. Dat we niet alleen kijken naar de vraag van morgen, maar ook naar die van overmorgen. En toch: willen we in de toekomst onze unieke positie behouden, dan is een open blik en nieuwsgierige houding nodig. Dat geldt zowel voor onze medewerkers als partners. Er ontstaat ruimte voor innovatie als mensen met elkaar nieuwe wegen verkennen en ontdekken hoe zij elkaars kennis kunnen verrijken. Zo blijven we de kennisorganisatie die zichzelf blijft vernieuwen en in staat is zich te onderscheiden.”

Federatieve karakter en onafhankelijkheid

“Wat we in 100 jaar hebben weten vast te houden en waarnaar we ook in de toekomst blijven streven is ons federatieve karakter en onafhankelijkheid”, vervolgt hij. “Platform31 blijft een organisatie die de maatschappelijke belangen dient, samenwerking binnen ons partnernetwerk bevordert en kennis ontwikkelt en ontsluit. De gelijkenis met de doelstellingen van een eeuw geleden landen nog steeds als herkenbare elementen in onze missie en visie.”

Reacties op social media

Het 100-jarig bestaan werd veelvuldig gedeeld op social-media, door betrokkenen en oud-collega’s van destijds en huidige partners van Platform31. Eén reactie willen wij u niet onthouden. Oud-collega Jan Kadijk deelde op Linkedin een bijdrage waarbij hij ingaat op de kennisinfrastructuur van het verleden en heden. Hij doet een oproep om in dit jubileumjaar de nieuwe spelers (instituties, overheden en netwerkorganisaties) met elkaar te laten kennismaken tijdens een congres en te verbinden rondom de actuele ruimtelijke en woon-opgaven. Het volgende concept van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) kan daarvoor de concrete aanleiding zijn.