Huurders, corporaties en gemeenten in gesprek? Speel het Visie op wonen-spel!

In juli is het weer zover, dan leggen woningcorporaties hun bod neer bij de gemeente over hun bijdrage aan de lokale woningopgave. Vervolgens gaan zij met gemeenten en huurders in gesprek om tot prestatieafspraken te komen. Platform31 ontwikkelde het Visie op wonen-spel om gezamenlijk en spelenderwijs over prestatieafspraken na te denken.

Eén van de succesfactoren voor goede prestatieafspraken is een gezamenlijk visie op de lokale woonopgave en de manier waarop die gerealiseerd wordt. Wat is in het gebied de opgave en hoe gaan de partijen daar (samen) aan werken? Hoe geef je dit praktisch vorm? Hoe bespreek je de verschillende wonen-thema’s met elkaar en kom je tot maatregelen? Het Visie op wonen-spel is een middel om in een dagdeel onder leiding van Platform31 op een informele manier met elkaar in gesprek te gaan. Het geeft inzicht in elkaars visie, standpunten en belangen. En de spelers denken samen na over de maatregelen die nodig zijn.

Voor wie interessant?

Het spel kan gespeeld worden met verschillende partijen aan tafel of als hulpmiddel bij de interne visievorming. Het spel leent zich goed voor de samenwerking tussen huurders, corporaties en gemeenten als voorbereiding voor de prestatieafspraken of de woonvisie.

Interesse?

Lees hier meer over het Visie op wonen-spel. Of neem vrijblijvend contact op met Vera Beuzenberg via vera.beuzenberg@platform31.nl