Huisvesting voor iedereen: ervaringen van URBACT-steden met betaalbare woningen

Wat kan er worden gedaan om uithuiszettingen te voorkomen? Hoe kan een stad onderdak bieden aan zowel kwetsbare groepen en jonge getalenteerden? En kan duurzame woningbouw betaalbaar worden gemaakt? Rondom het onderwerp ‘huisvesting voor iedereen’ is een aantal interessante initiatieven ontwikkeld in de steden Barcelona (Spanje), Dupnitsa (Bulgarije) en Poznan (Polen). Het URBACT-Good City Festival in Tallinn was een ideale gelegenheid om de mogelijkheden voor het realiseren van betaalbare woningen te bespreken.

Door Ivan Tosics

Betaalbaar Wonen: Een terugkerend probleem op de Europese Agenda

Twee decennia geleden was men ervan overtuigd dat het woningprobleem was opgelost in Europese steden. Door de grootschalige bouwprojecten in de jaren 60 en 70 namen de woningtekorten in rap tempo af. Daarnaast zorgde de invoering van neoliberale beleidsmaatregelen en de daarbij komende afschaffing welvaartstaatsvoorzieningen ervoor dat de vraag van gezinnen in moeilijke situaties snel afnam en verbeterde. Dit alles werd tenietgedaan door de economische crisis die de bouwindustrie een flinke knauw gaf. Een enorme terugval in de bouw van nieuwe woningen, in combinatie met nationale bezuinigingsronden leidde tot een problemen voor woningvoorraad. Niet alleen het aantal daklozen groeide, ook het aantal mensen dat in slechte leefomstandigheden en overvolle wooncomplexen moest leven, nam toe. Daarnaast was een lange termijnconsequentie van deze economische crisis dat een groeiend aantal families uit huis werd gezet, omdat ze niet meer konden rondkomen.

In een inspirerend artikel over de bedoeling van betaalbare woningen, schreef Laura Colini het volgende: “Het begrip betaalbare woningen betekent dat woningen toegankelijk en betaalbaar zijn, en dan met name voor degenen die minder te besteden hebben. Dit is niet terug te vinden in de beleidsplannen van de Europese lidstaten …” Statistieken over de betaalbaarheid van woningen (Eurostat, November 2015) laten zien dat 11,4 procent van de EU populatie leefde in een huishouden waarin 40 procent of meer van het inkomen werd besteed aan de woningkosten”. Huisvesting is daarom een belangrijk onderwerp voor URBACT Good Practice cities. Het woord ‘huisvesting’ komt in 56 van de 97 Good Practice projecten voor. Alhoewel het daadwerkelijke aantal projecten lager ligt, om en nabij de 10, laat het wel zien dat woningvraagstukken hoog op de agenda van Europese steden staan.

Inspiraties en lessen van Barcelona, Dupnitsa en Poznan

Klik op de titels

Wat is de juiste aanpak? De doorslaggevende invloed van instituties

Sterk leiderschap van de gemeente blijkt een vereiste om de betaalbaarheid van woningen te realiseren. Ook al verschillen dergelijke programma’s in hun aanpak, uiteindelijk hebben ze allemaal als doel om de positie van kwetsbare gezinnen te beschermen, de beschikbare woningen te vergroten en de kwaliteit ervan te waarborgen.

De drie URBACT Good Practice steden die hier als voorbeelden zijn aangehaald, tonen allemaal dat sterk leiderschap essentieel is in de aanpak van sociale vraagstukken. Niet alleen verbetert dit de zichtbaarheid, het bestuur kan de sterkere positie ook gebruiken om toekomstig beleid uit te breiden.

Poznan heeft een dergelijke positie verkregen door middel van de oprichting van een speciale organisatie die zich bekommert over huisvesting (PTBS). Deze publieke organisatie is opgericht om de eerdergenoemde universiteitsalumni te helpen bij het vinden van een geschikte woning. Dergelijke organisaties ontbreken nog in andere Europese steden.

Het Good City Festival in Tallinn was een ideale gelegenheid om dergelijke constructies voor het realiseren van betaalbare woningen te bespreken. Als gevolg van deze discussies kwam een nadere samenwerking tot stand tussen Poznan en Antwerpen. Antwerpen beschikt nog niet over een publieke organisatie die huurwoningen faciliteert voor universiteitsalumni en was dan ook zeer te spreken over het idee van Poznan. Antwerpen was met name geïnteresseerd in de vraag of dergelijke instellingen eventueel door private partijen geregeld zouden kunnen worden.

Uitwisseling van de ene uithoek tot de andere uithoek van Europa

De Good Practices lieten zien dat het URBACT City festival veel interessante vragen opriep omtrent betaalbare woningen, hoe dit het best kan worden aangepakt en wat voor wet- en regelgeving er nodig is om dit mogelijk te maken. Los van deze dilemma’s is het interessant om te zien hoe welvarende steden als Antwerpen en Barcelona zich aangetrokken voelen tot projecten uit minder welvarende steden als Poznan en Dupnitsa.