Huisvesten van aandachtsgroepen is meer dan huisvesting alleen

De interbestuurlijke werkgroep ‘Versterking beleid huisvesting aandachtsgroepen’ legt in haar advies ‘Een thuis voor iedereen’ bloot dat de huisvestingsmogelijkheden voor veel groepen al jaren verslechteren. De maatschappelijke kosten van deze trend zijn hoog. Het gaat om uiteenlopende aandachtsgroepen, zoals arbeidsmigranten, statushouders, uitstromers uit instellingen, (dreigend) dak- en thuislozen, ouderen, starters en woonwagenbewoners. De woonopgave is complex voor deze aandachtsgroepen, terwijl lokaal vaak een brede aanpak ontbreekt. Daarom legt de interbestuurlijke werkgroep de volgende ambitie neer: Voor iedereen is in 2030 een prettig en betaalbaar (t)huis beschikbaar.

Aan deze ambitie wil Platform31 graag de komende jaren een bijdrage leveren, zoals we dat hebben gedaan in diverse kennistrajecten. In de special ‘Huisvesting voor aandachtsgroepen’ (Pdf) bieden we u een selectie uit onze kennisproducten die nauw aansluit bij de aanbevelingen van de werkgroep.

We zijn trots dat Platform31 heeft mogen bijdragen aan dit advies en gaan graag met u in gesprek over hoe u lokaal of regionaal bij kan dragen aan de verbetering van de huisvesting voor aandachtsgroepen.

Cover huisvesting aandachtsgroepen
Download special (Pdf)