Hoe vind je geschikte locaties voor flexwoningen?

Webinar geeft concrete antwoorden

Op 29 september vond het eerste webinar plaats uit de Praktijkreeks Flexwonen. Meer dan 100 woonprofessionals volgden het webinar waarin het ging om de vraag hoe je als gemeente, woningcorporatie en/of bouwer geschikte locaties vindt voor flexwoningen. Op deze vraag werd antwoord gegeven in de vorm van praktijkvoorbeelden, ontwerpstudies en een handige tool.

Zes soorten locaties

“Fiets eens rond in je stad of dorp, dan kom je de mogelijke locaties voor flexwoningen vanzelf tegen.” Zo simpel kan het zijn, volgens Jurgen Arts van het Expertteam Woningbouw. En als je ze eenmaal ziet, kan je ze ook niet meer niet zien. Hij onderscheidt zes soorten locaties: de van oudsher vaak grote terreinen van zorgorganisaties, de combinatie van veel kleine locaties die zich per stuk lenen voor een handjevol flexwoningen, percelen met een bedrijfsbestemming (al of niet bebouwd), groenstroken zonder duidelijke functie, voormalige milieustraten en uitleglocaties. Als concreet voorbeeld noemt Arts de 2 × 10 flexwoningen die corporatie Zayaz bouwde op een groenstrook aan de Aartshertoglaan in Den Bosch. “Daar zijn kwalitatief mooie woningen neergezet met 2 slaapkamers. Ze zijn bestemd voor kleine gezinnen, die vaak in de knel zitten. Hiermee krijgen zij de kans om weer deel uit te maken van de wijk waar ze vandaan komen. Zo voegt flexwonen echt iets toe aan de stad.”

Speciale tool van het Kadaster

Het Kadaster ontwikkelde in opdracht van de provincies Gelderland en Utrecht een handig instrument voor het zoeken naar flexwoonlocaties. “Met objectieve data, zoals de basisregistraties Kadaster en Adressen & Gebouwen, hebben we een dashboard gebouwd. Daarop kun je filteren op criteria zoals gemeentelijk eigendom of de afstand tot voorzieningen. Naarmate je filters toepast, zie je op het dashboard hoeveel locaties er binnen een gebied zijn en waar ze zich bevinden.” Martin Tillema en Mirjam Jebbink van het Kadaster zijn enthousiast over hun tool. “Het biedt de mogelijkheid om een long list op te stellen, die uit te filteren en met behulp van aanvullende criteria af te slanken tot een short list. Op basis daarvan kun je een business case maken.” Lokale ambtenaren in Gelderland toonden zich blij verrast met de tool. Het bracht locaties in beeld waaraan ze zelf niet gedacht hadden.

Creatieve oplossingen

De andere twee presentaties waren van architect Harald Mooij en stedenbouwkundige Tom van Tuijn. Mooij bracht in opdracht van o.a. de Rijksbouwmeester in kaart hoe flexwonen er in vijf gemeenten concreet uit kan zien. Hij kwam tot verschillende creatieve oplossingen. Vrijstaande voorzieningen in een wijk, zoals supermarkten, lenen zich bijvoorbeeld voor flexwoningen op het dak. In straten met blinde kopgevels kun je tegen die gevels aanbouwen. Wederopbouwwijken beschikken vaak over open parkeerterreinen en groenruimten die zich lenen voor flexwonen.

Tom van Tuijn pleit ervoor om de potentie van flexwonen ten volle te benutten, door het mee te nemen in gebiedsontwikkelingen. Flexwoningen, die steeds vaker op modulaire en circulaire wijze gebouwd worden, kunnen bijvoorbeeld onderdeel vormen van een duurzaamheidsstrategie. Of ze kunnen een functie vervullen bij ‘placemaking’, en een nieuwe wijk het eerste leven inblazen.

Bron: woningmarkt.nl

Kijk het webinar terug

Komende webinars en flextour

Meld je gratis aan voor de volgende webinars en/of flextours: