Hoe sluit je systemen en processen bij vroegsignalering op elkaar aan?

Terugblik tweede themasessie

De per 1 januari 2021 gewijzigde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) is erop gericht om het vroeg signaleren van schulden makkelijker te maken. Dat draagt bij aan het voorkomen van problematische schulden en het zo nodig eerder inzetten van schuldhulpverlening. Platform31 en NVVK organiseren drie online themabijeenkomsten om woningcorporaties en gemeenten te inspireren en ondersteunen bij het op een goede en effectieve manier toepassen van de gewijzigde Wgs. In de 2e themabijeenkomst stond het aansluiten van systemen en processen centraal. Kijk de presentaties terug over de systemen die in de praktijk gebruikt worden, de aanpassing van het incassoproces, en de uitwisseling van gegevens en informatiesystemen aan de hand van twee praktijkvoorbeelden.

Fons Lustenhouwer, senior projectleider bij Platform31, leidt de online-bijeenkomst in met een korte introductie over de wijziging van de Wgs, en waarom het van belang is dat systemen en processen goed op elkaar aansluiten.


Landelijk Convenant Vroegsignalering

Ellen Hennekens, senior beleidsadviseur bij NVVK spreekt over de kenmerken van vroegsignalering, de achtergrond van het Landelijk Convenant Vroegsignalering, de functie van het aanmeldportaal en de opbrengsten van vroegsignalering.


Break-out Sessie 1: RIS/Inforing

Richard Bosch, eigenaar van Inforing, licht toe hoe RIS wordt gebruikt in de praktijk, en geeft een hands-on sessie over hoe corporaties het systeem van Inforing kunnen gebruiken.


Break-out Sessie 2: VPS/BKR

Jan van Beek, senior accountmanager bij BKR, licht toe hoe VPS wordt gebruikt in de praktijk, en geeft handvatten voor corporaties om aan de slag te gaan met het systeem van BKR.


Praktijkvoorbeeld 1: Intermaris & gemeente Purmerend

Angelique Croes (Gemeente Purmerend) en Jacqueline Steur (Intermaris) vertellen over hun praktijkervaringen met het systeem van RIS Inforing, hoe deze aanpak is veranderd na de wijziging van de Wgs per 1 januari 2021, en ze delen ook een aantal leerzame tips.


Praktijkvoorbeeld 2: Kleurrijk Wonen in gemeenten Tiel & Buren

Debby de jong, Medewerker Incasso bij Kleurrijk Wonen vertelt over haar ervaring met VPS van BKR in de gemeenten Tiel en Buren. Daarnaast wordt er ingezoomd op het proces van vroegsignalering in beide gemeenten

Vragenronde: Uitwisseling Tips & Tricks

Fons Lustenhouwer leidt een afrondend gesprek over diverse tips en tricks die door deelnemers worden gedeeld. Hier wordt vooral stilgestaan bij handvatten die corporaties kunnen gebruiken om hun systemen en processen beter op elkaar aan te laten sluiten.

Bekijk ook