Hoe pas je een stress-sensitieve aanpak toe bij vroegsignalering?

Terugblik derde themasessie

De per 1 januari 2021 gewijzigde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) is erop gericht om het vroeg signaleren van schulden makkelijker te maken. Dat draagt bij aan het voorkomen van problematische schulden en het zo nodig eerder inzetten van schuldhulpverlening. Platform31 en NVVK organiseren drie online themabijeenkomsten om woningcorporaties en gemeenten te inspireren en ondersteunen bij het op een goede en effectieve manier toepassen van de gewijzigde Wgs. In de derde themabijeenkomst stond cliëntbenadering en het toepassen van een stress-sensitieve aanpak centraal. Kijk de presentaties terug over stress-sensitieve aanpak bij vroegsignalering en de toepassing hiervan volgens twee praktijkvoorbeelden.

Fons Lustenhouwer, senior projectleider bij Platform31, geeft een introductie over de wijziging van de Wgs, en licht kort toe waarom het van belang is dat een stress-sensitieve aanpak wordt gehanteerd bij het vroegsignaleringsproces van woningcorporaties.

Stress-sensitieve aanpak bij vroegsignalering

Lisan Jansen-Lorkeers, senior projectleider bij Platform31, vertelt over de achtergrond en toegevoegde waarde van een stress-sensitieve aanpak.

Praktijkvoorbeeld 1: Portaal

Dorine Lommen, manager volkshuisvesting bij woningcorporatie Portaal, vertelt over de praktijkervaringen en de wijze waarop Portaal haar klanten op een stress-sensitieve wijze benadert in het kader van vroegsignalering.

Praktijkvoorbeeld 2: Woonstad Rotterdam

Jos Versteeg, manager incasso bij woningcorporatie Woonstad Rotterdam, vertelt over de praktijkervaringen van Woonstad Rotterdam. Hierbij zoomt hij in op het vroegsignaleringstraject en de wijze waarop Woonstad Rotterdam haar klanten op een stress-sensitieve manier aanpakt.