Hoe komen we van ‘wal’ in een meerpartijensamenwerking?

Platform31 organiseert in samenwerking met het Actieprogramma Weer Thuis! een leerprogramma voor 10 deelnemende regio’s. Hierin gaan corporaties, gemeenten en opvanginstellingen aan de slag om mensen uit de Maatschappelijke Opvang of Beschermd Wonen te laten doorstromen naar een zelfstandige woning met voldoende begeleiding. In een video van de eerste bijeenkomst geven we een beeld van de opgave, de doelgroep en de samenwerkingsvraagstukken.

De ambitie van de 10 regio’s is om samen in een ‘meerpartijensamenwerking’ de opgave op te pakken en mensen te begeleiden naar een plek in de wijk. De deelnemende partijen ervaren dat zo’n samenwerking niet eenvoudig is.

Komende werkateliers

Op 12 en 17 maart gaan we in de werkateliers met vertegenwoordigers uit 5 regio’s aan de slag met samenwerkingsvraagstukken. Hoe kom je van wal en wat is er nodig om een impasse te voorkomen? Naast dat we theoretische achtergronden meegeven, delen we hoe andere regio’s dit oppakken en gaan we in workshops met elkaar aan de slag met de eigen situatie.

Video: Lois New Media

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit programma kijk dan op de projectpagina van Weer Thuis.