Spel 'Visie op wonen en wijken' nu ook online

Spelenderwijs in gesprek over wat nodig is in de lokale woonopgave

Het ‘Visie op wonen’-spel is niet enkel een bordspel meer, maar kan nu ook online gespeeld worden. Het spel brengt rollen en belangen in kaart en helpt bij het opstellen van een breed gedragen woonvisie en het gezamenlijk stellen van prioriteiten, bijvoorbeeld voor prestatieafspraken. Speel het spel en boek resultaten op een leuke manier!

De coronacrisis maakt het actief samenwerken rondom woonbeleid vaak ingewikkelder. Op afstand praat men toch een stuk minder makkelijk met elkaar en online vergaderingen zijn vaak vermoeiend en niet inspirerend. Het ‘Visie op wonen’-spel biedt hierin een uitkomst met een inspirerende online sessie waarin deelnemers op een actieve manier in gesprek gaan over elkaars visies en belangen.

Informeel gesprek woonbeleid

Het spel verbindt bewoners, gemeente en corporatie en faciliteert een informeel gesprek over het woonbeleid. Deelnemers ontdekken elkaars standpunten en belangen en krijgen inzicht in de gewenste aanpak. Het is een handige tool bij strategische sessies, in het bijzonder voor huurdersvertegenwoordigers, corporaties (directie, RvC, beleidsmedewerkers, managers wonen) en gemeenten als voorbereiding op prestatieafspraken of de woonvisie.

Maatwerk

Waar dat de voorkeur heeft en mogelijk is, kan het spel ook fysiek gespeeld worden (op anderhalve meter afstand). De projectleider van Platform31 denkt hierin met u mee. Zo bepaalt u samen of het spel het beste online of toch fysiek gespeeld kan worden. Hierbij houden we ons vanuit Platform31 aan de richtlijnen van het RIVM.

Ook inhoudelijk kunnen we het spel volledig op uw wensen afstemmen. Het spel bevat de meest gebruikelijke woningmarktopties, maar het is mogelijk om het spel aan te passen en de lokale opgaven uit uw regio erin te verwerken. Een projectleider van Platform31 begeleidt het spel en bespreekt tijdens een intake met u wat de gewenste opzet van de sessie is.

Meer weten?

Bekijk de praktische informatie of neem contact op met: