Het spel ‘Visie op wonen en wijken’ maakt mensen losser en minder politiek

Interview met Marjan Beekhof, Omnia Wonen

Voor de zomer speelde Omnia Wonen het Visie op wonen en wijken spel van Platform31. Een brede vertegenwoordiging van wijkprofessionals ging in gesprek over hun rol bij het aanpakken van de opgaven in de wijk. Meerdere corporaties, gemeenten en huurdersorganisaties zaten aan tafel en ook jongerenorganisaties, zorgorganisaties, maatschappelijk werkers en het energieloket-Veluwe Duurzaam speelden mee. 21 deelnemers namen plaats aan vier speltafels om hun wijken onder de loep te nemen. Marjan Beekhof, adviseur volkshuisvesting en vastgoedsturing bij Omnia Wonen, deelt haar ervaringen met het spel.

Veel verschillende partijen aan tafel

Gemeenten Harderwijk en Ermelo, corporaties Omnia Wonen en UWoon en huurdersorganisaties werken al jaren goed samen bij het maken van prestatieafspraken. De bestuurlijke wens om ook het sociaal domein en maatschappelijke- en zorgorganisaties te betrekken bij de prestatieafspraken, was de aanleiding om het spel te spelen. “Vanuit die hoek komt steeds vaker het verzoek om meer prestatieafspraken over bijvoorbeeld bijzondere doelgroepen op te nemen”, licht Beekhof toe.

Input voor prestatieafspraken

Het spel was voor de betrokken partijen een nieuwe manier om input op te halen voor hun prestatieafspraken 2020. “Het spel gaf op speelse wijze verdieping op de inhoud. Opgedane inzichten gebruiken we als input voor de prestatieafspraken”, vertelt Beekhof. Het vraagstuk over bijzondere doelgroepen is uitvoerig behandeld aan haar speltafel. Eén van de wensen van de maatschappelijke partijen was dat voor bijzondere doelgroepen eerst de huisvesting als basisvoorziening op orde is voordat andere maatregelen effectief kunnen bijdragen. “Het spel maakte inzichtelijk hoe alle partijen zich bewegen in dat speelveld en bracht de mogelijkheden en belemmeringen in beeld”, legt Beekhof uit.

Nieuwe inzichten

Het spel bevestigde het beeld dat Beekhof al had van de manier waarop andere partijen aankijken tegen het wonen en de leefomgeving. En wat deze partijen van de corporatie(s) verwachten. De gesprekken over verschillende thema’s binnen het woondomein maakten duidelijk dat er nog veel misverstanden bestaan over de ingewikkelde samenhang van de onderwerpen betaalbaarheid, beschikbaarheid, duurzaamheid en kwaliteit. Beekhof vult aan: “Het mooie aan het spel is dat mensen losser worden en minder ‘politiek’ inbrengen. Ook kwamen er andere onderwerpen aan bod dan in de reguliere overleggen. De focus werd verlegd.” De wens van enkele deelnemers om bewoners te activeren om elkaar te helpen en meer naar elkaar om te kijken, werd uitvoerig besproken.

Netwerk versterkt

Door het gesprek leerden de aanwezigen de wijk vanuit verschillende perspectieven kennen. Daarnaast leerden ze elkaar beter kennen. “Als ik mensen die voorheen anoniem waren tref bij andere bijeenkomsten, komt het spel nog vaak ter sprake”, zegt Beekhof. Ze sluit af: “Deelnemers waren enthousiast over het spel. Ik heb alleen maar positieve geluiden gehoord.”

Meer weten over het spel?

In dit filmpje ziet u in vogelvlucht hoe het spel werkt. Meer weten? Bekijk de uitgebreide uitleg of neem vrijblijvend contact op met Vera Beuzenberg.