Het sociaal statuut in het licht van de energietransitie

Woningcorporaties gaan de komende jaren flink renoveren om hun vastgoed te verduurzamen. Dit heeft gevolgen voor bewoners: denk aan meer en langer durende overlast. Woningcorporatie Lefier merkt dat huurders zich onvoldoende herkennen in de vergoedingen en afspraken rondom overlast bij renoveren. Het is een van de redenen voor Lefier om het sociaal statuut onder de loep te nemen en zich af te vragen: hoe gaan andere corporaties om met hun huurders tijdens een renovatietraject? Platform31 organiseerde een expertmeeting met enkele woningcorporaties over de dilemma’s en oplossingen rondom het sociaal statuut bij renovatie.

Lees het verslag van de expertmeeting Het sociaal statuut in het licht van de energietransitie (pdf, 0,4 MB).

Voorbeelden sociale plannen, statuten en kaderafspraken