“Ik wil horen wat er al goed gaat en dat gedrag bekrachtigen”

Het goede gesprek van Suzan Daamen, oprichter, ontwikkelaar en uitvoeringsprofessional bij de Uitvoeringsbrigade

Gezondheid hangt vaak samen met problemen op andere leefgebieden, zoals (stress door) armoede en schulden, eenzaamheid en onzekerheid over werk. Inwoners die hulp zoeken, komen terecht bij gespecialiseerde professionals die ondersteuning bieden op één of meerdere leefgebieden. Zij moeten een goed beeld zien te krijgen van wat er speelt en welke ondersteuning nodig is. Dat vraagt om een breed en goed gesprek. Maar wat zijn de ingrediënten van zo’n gesprek, en wat heb je daar als professional van je organisatie voor nodig? In een reeks filmpjes vertellen ervaren professionals, werkzaam in verschillende domeinen, over ‘hun’ goede gesprek.

In dit filmpje vertelt Suzan Daamen, oprichter, ontwikkelaar en uitvoeringsprofessional bij de Uitvoeringsbrigade, over haar goede gesprek. Suzan werkt al vijftien jaar aan innovatie in het sociaal domein, onder meer met de werkmethode GrowCare. In integrale wijkaanpakken, zoals Samen Vooruit in GIDS-gemeente Nissewaard, werken zij samen met partners (zoals gemeente, woningbouwcorporatie, zorgverzekeraar, scholen) aan duurzame groei van bewoners in kwetsbare wijken. Met het Erasmus MC en Wageningen Universiteit deed de Uitvoeringsbrigade een FNO-onderzoek naar hun integrale aanpak van gezondheid.

“Ik wil in een gesprek graag horen wat er al goed gaat. We zien vaak dat mensen weinig zelfvertrouwen meer hebben. Dus als je één ding moet doen, dan is het goed gedrag bekrachtigen. En daar ga je naar op zoek.”

Goed gedrag bekrachtigen

“Als je kijkt naar gedragsverandering, en dat deden we met de VU, dan zie je dat er werkzame technieken voor bekrachtigingen zijn. Het moeten geen kunstmatige complimentjes zijn. Toch merk ik ook dat ik complimenten geven stiekem leuker vind dan ik wil toegeven. Iedereen heeft het soms nodig om te horen dat ze op de goede weg zijn. En vooral de mensen die ik spreek, die met meerdere problemen kampen. Want die voelen zich zo de grond in gestampt door het hele systeem en de situatie. En ik zie dat mensen soms door hele kleine complimentjes in huilen uitbarsten. Sommige mensen krijgen nooit waardering.”

  • Lees hier het interview van Platform31 met Suzan over hoe de groeimethode van de Uitvoeringsbrigade mensen met multiproblematiek helpt.
  • Ga naar deze themapagina om meer te lezen, te zien en te horen over de brede aanpak van de Uitvoeringsbrigade en hoe Suzan de verbinding legt tussen gezondheid en wonen.

Het goede gesprek

Gemeenten en uitvoeringsorganisaties werken hard aan het voorkomen en terugdringen van gezondheidsverschillen onder hun inwoners. Daarvoor is aandacht nodig voor achterliggende factoren als armoede, eenzaamheid en stress. Daarom voeren professionals gesprekken met inwoners over wat speelt op meerdere leefgebieden zodat ze daadwerkelijk en duurzaam uit hun situatie kunnen klimmen. Wij spraken met vijf ervaren professionals uit verschillende domeinen: wat maakt een goed gesprek en wat heb je daarvoor nodig?

  • Bekijk hier het goede gesprek van Farley van Heydoorn, schuldhulpverlener bij gemeente Utrecht en eigenaar BuroVAT.
  • Bekijk hier het goede gesprek van Jennifer Ramkisoen, straathoekwerker bij de GGD Zaanstreek.
  • Bekijk hier het goede gesprek van Jolanda Mikic, beweegmakelaar WijVaals bij de gemeente Vaals.
  • Bekijk hier het goede gesprek van Irini Boxma, coördinator Kind aan Huis bij Solidez in Wageningen.