“Hun netwerk is ontzettend belangrijk als je mensen duurzaam vooruit wilt helpen”

Het goede gesprek van Jolanda Mikic, consulent WijVaals bij de gemeente Vaals

Gezondheid hangt vaak samen met (stress door) problemen op andere leefgebieden, zoals armoede en schulden, eenzaamheid en onzekerheid over werk. Met een breed gesprek proberen gespecialiseerde professionals een beeld te krijgen van wat er allemaal speelt en welke ondersteuning nodig is. Welke elementen zijn belangrijk voor een goed gesprek hierover en wat is daarvoor nodig? In een reeks filmpjes vertellen ervaren professionals, werkzaam in verschillende domeinen, over ‘hun’ goede gesprek.

In dit filmpje vertelt Jolanda Mikic, consulent bij het team van WijVaals, over haar gesprekken met inwoners in de gemeente Vaals. Het team biedt de eerste toegang voor inwoners die bij de gemeente om ondersteuning vragen. Zij zijn niet verantwoordelijk voor het indiceren en kunnen daardoor een vrijer gesprek voeren, los van het gemeentelijk aanbod of wettelijke kaders. Daarmee krijgen zij een beeld van wie de inwoner is, welke interesses diegene heeft, wat iemand motiveert, wat er speelt en wat eventuele achterliggende vragen en behoeften zijn. Het gaat dus niet alleen om de hulpvraag, maar ook om iemands interesses en kwaliteiten. Op die manier werken ze samen met de inwoner aan het bevorderen van zelfstandigheid en participatie. Zij gaan daarvoor onder meer uit van het gedachtengoed van Anke Siegers.

“Probeer ook het netwerk van mensen zelf aan te boren, dan kun je veel meer bereiken. Als je ondersteuning biedt vanuit hulpverlening dan zijn de posities toch niet helemaal gelijkwaardig. Maar wanneer iemand uit je netwerk je helpt, ben je toch op een ander niveau met elkaar in gesprek. Je ziet dat die contacten ook langer blijven en dat is ontzettend belangrijk als je mensen duurzaam vooruit wilt helpen.“

Een beeld van de leefwereld en contacten

“Ik vind het belangrijk dat ik in een goed gesprek de leefwereld in beeld krijg, op alle leefgebieden, zoals gezondheid, netwerk, financiën, wonen. En hun netwerk en contacten. Dat doe ik op een natuurlijke manier: eigenlijk zo geïntegreerd in het gesprek, dat dat niet als zodanig herkenbaar is. Ik ga vooral af op wat de inwoner vertelt. Ik vraag bijvoorbeeld naar hun contacten. Of: hoe staat u op, kunt u goed eten? Gaat u naar buiten en met wie dan? Slikt u medicijnen, behandeling? Krijgt u hulp daarbij? Ik zie een foto, en vraag dan: is dat uw (klein)dochter? Ik gebruik dus van alles. Wat ik wil weten is: wie heb ik voor me zitten, wat speelt er voor deze persoon? Ik vraag ook altijd: waar word je blij of warm van? Wat triggert je? Het kunnen hele kleine dingetjes zijn. Dat vind ik heel belangrijk, want dat biedt kansen om mensen wat verder te helpen.”

Het goede gesprek

Gemeenten en uitvoeringsorganisaties werken hard aan het voorkomen en terugdringen van gezondheidsverschillen onder hun inwoners. Daarvoor is aandacht nodig voor achterliggende factoren als armoede, eenzaamheid en stress. Daarom voeren professionals gesprekken met inwoners over wat speelt op meerdere leefgebieden zodat ze daadwerkelijk en duurzaam uit hun situatie kunnen klimmen. Wij spraken met vijf ervaren professionals uit verschillende domeinen: wat maakt een goed gesprek en wat heb je daarvoor nodig?

  • Bekijk hier het goede gesprek van Suzan Daamen, oprichter, ontwikkelaar en uitvoeringsprofessional bij de Uitvoeringsbrigade.
  • Bekijk hier het goede gesprek van Farley van Heydoorn, schuldhulpverlener bij gemeente Utrecht en eigenaar BuroVAT.
  • Bekijk hier het goede gesprek van Irini Boxma, coördinator Kind aan Huis bij Solidez in Wageningen.
  • Bekijk hier het goede gesprek van Jennifer Ramkisoen, straathoekwerker bij de GGD Zaanstreek.