“Zorg ervoor dat het oprecht en uit je hart is”

Het goede gesprek van Jennifer Ramkisoen, straathoekwerker bij GGD Zaanstreek-Waterland

Om goede ondersteuning te bieden aan inwoners die hulp zoeken, moeten professionals een beeld krijgen van wat er speelt op meerdere leefgebieden. Gezondheid hangt namelijk vaak samen met problemen op andere leefgebieden, zoals (stress door) armoede en schulden, eenzaamheid en onzekerheid over werk. Dat vraagt om een breed gesprek. Maar wat maakt zo’n gesprek goed? En wat heb je daar als professional van je organisatie voor nodig? In een reeks filmpjes vertellen ervaren professionals, werkzaam in verschillende domeinen, over ‘hun’ goede gesprek.

In dit filmpje vertelt Jennifer Ramkisoen, straathoekwerker bij GGD Zaanstreek-Waterland, over haar gesprekken met jongeren. Jennifer werkt mee aan Get a Grip – en project dat jongeren tussen de 18 en 27 jaar met (financiële) problemen helpt een goed toekomstperspectief te bieden en grip te krijgen op hun geldzaken. Het project is een samenwerking tussen de Kredietbank, het sociaal wijkteam en (sinds 2021) het Jongerenloket en de stichting ONSbank. Jennifer is daarnaast projectleider van de brede aanpak Mobility Mentoring®. Onder de naam Saenbility ontwikkelde de gemeente Zaanstad een meerjarig programma voor de sociale wijkteams. Verder geeft Jennifer trainingen en workshops aan andere professionals en werkt zij als zelfstandig social consultant binnen het sociaal domein.

“Mijn tips voor professionals: probeer niet te oordelen, wees geïnteresseerd, pas je niveau en je taal aan. En als je empathie toont – zorg ervoor dat het oprecht en uit je hart is.”

Een open houding en huiselijke ontvangst

“Je houding is zo belangrijk: niet veroordelend, open, geloof in de eigen kracht van de jongere (kijk altijd wat ze wél kunnen). En houd rekening met wat stress met mensen doet. Daar kun je mee helpen. Ook de setting waarin je mensen ontvangt, de inrichting is van belang. Kleuren en licht bijvoorbeeld. TL-balken met witgeel licht roepen agressie op. Rood ook. Beter zijn kleuren als oranje en groenblauw. Maak de inrichting het liefst ook huiselijk. Dat bepaalt echt hoe iemand binnenkomt."

Het goede gesprek

Gemeenten en uitvoeringsorganisaties werken hard aan het voorkomen en terugdringen van gezondheidsverschillen onder hun inwoners. Daarvoor is aandacht nodig voor achterliggende factoren als armoede, eenzaamheid en stress. Daarom voeren professionals gesprekken met inwoners over wat speelt op meerdere leefgebieden zodat ze daadwerkelijk en duurzaam uit hun situatie kunnen klimmen. Wij spraken met vijf ervaren professionals uit verschillende domeinen: wat maakt een goed gesprek en wat heb je daarvoor nodig?

  • Bekijk hier het goede gesprek van Suzan Daamen, oprichter, ontwikkelaar en uitvoeringsprofessional bij de Uitvoeringsbrigade.
  • Bekijk hier het goede gesprek van Farley van Heydoorn, schuldhulpverlener bij gemeente Utrecht en eigenaar BuroVAT.
  • Bekijk hier het goede gesprek van Jolanda Mikic, beweegmakelaar WijVaals bij de gemeente Vaals.
  • Bekijk hier het goede gesprek van Irini Boxma, coördinator Kind aan Huis bij Solidez in Wageningen.