“Het gaat ons om perspectief creëren. En dat doe je met werk”

Interview met sociaal ondernemer Thijs Eradus, Springplank

Springplank helpt mensen in Eindhoven, Tilburg en Den Bosch zonder werk en/of woning hun leven weer op de rit te krijgen. Maar niet door hen bij de hand te nemen en volledig te ontzorgen. Want dat is volgens sociaal ondernemer Thijs Eradus niet de oplossing. Zijn bedrijf zet juist in op zelfredzaamheid, en dat werkt: binnen een halfjaar heeft de meerderheid van zijn kandidaten een huis én een baan. In 2017 heeft Springplank met haar aanpak de samenleving, volgens eigen berekeningen, bijna 5,5 miljoen euro bespaard.

“Bij Springplank krijgen mensen een lege woonruimte. Ze moeten zelf het meubilair regelen en de huur betalen. We geven ze geen bed, zakgeld of begeleidende hand, maar helpen ze wel binnen zes maanden aan werk.” Dit inzetten op de eigen kracht werkt volgens sociaal ondernemer Thijs Eradus beter dan iemand de gebruikelijke hulpverlenende hand te bieden. “Wij zijn duidelijk anders dan de maatschappelijke opvang, doordat we niet de zorgpet opzetten. Bij ons is het work first en niet care first. Het gaat ons om perspectief creëren. En dat doe je met werk. Dat brengt ritme en structuur en zo iemand kan zelf voorzien in het eigen levensonderhoud en meedoen in de maatschappij.”

Bij Springplank komen mensen terecht als zij bij de gemeente Eindhoven, Den Bosch of sinds kort ook Tilburg een daklozenuitkering aanvragen. “We kijken tijdens een kennismakingsgesprek met de kandidaat of iemand bij ons past. We zien mensen met allerlei soorten, vaak ingewikkelde problemen; mensen die op straat overlast creëren, waarbij sprake is van huiselijk geweld of een lastige echtscheiding. Mensen kunnen ook psychische problemen, een verstandelijke beperking, verslavingsproblemen of forse schulden hebben. Bij ons krijgen ze drie maanden om hun draai te vinden. Dakloos zijn zien we als het gevolg van andere problemen, maar het zorgt vaak ervoor dat ze hun perspectief zijn verloren. Wij nemen dat directe probleem weg, zorgen voor rust door met hen alle schulden in kaart te brengen en brengen het perspectief terug door hen binnen zes maanden aan werk te helpen.” Springplank werkt als verantwoordelijke daarvoor nauw samen met woningcorporatie Sint Trudo – met een urgentieverklaring krijgen de kandidaten via hen indien nodig snel onderdak – en leunt op een netwerk van 90 bedrijven, waaronder Philips, VDL, Van der Valk Eindhoven, Knaapen Groep en Stam + De Koning Bouw. “Uiteindelijk slaagt 70 procent van onze kandidaten erin om binnen een jaar op eigen benen te staan”, zegt Eradus trots.

Vertrouwen wekken werkt

Iemand zonder woning en werk kost de maatschappij gemiddeld 80.000 euro per jaar, berekende Eradus. Springplank brengt dit bedrag terug tot gemiddeld 19.500 euro per persoon per jaar met een ‘sociaal investeringsmodel’. Dit houdt in dat zij een woning krijgen aangeboden en een proefplaatsing via het werkgeversnetwerk van Springplank. “Jaarlijks biedt ons netwerk zo’n 300 tot 400 vacatures”, vertelt Eradus. “Die vacatures zijn op verschillende gebieden, zoals horeca, bouw, schoonmaak, industrie en administratie, dus daar moet een match te vinden zijn.” In 2017 heeft Springplank zo bijna 130 mensen in Eindhoven en Den Bosch aan werk en een woning geholpen en uitkeringsonafhankelijk gemaakt.

Hoewel kandidaten van Springplank niet de makkelijksten zijn, zijn veel bedrijven bereid mee te werken. “Dat komt deels mede doordat we sociaal ondernemers zijn”, vertelt Eradus. “We zijn een bv, maar doen niet aan winstuitkeringen – dat heeft iets oneigenlijks in het sociale domein. We zijn dus oprecht geïnteresseerd in hoe we mensen kunnen helpen en zijn daarbij open en eerlijk over onze financiën. Dat wekt vertrouwen en zorgt voor betrokkenheid, waardoor bedrijven ook willen investeren in die zwaardere gevallen; samen helpen we mensen weer op de rit.”

Sociaal ondernemersrisico

Juist door de hoge successcore hebben ook andere gemeenten interesse in Springplank, en ook de organisatie zelf wil graag haar werkterrein uitbreiden naar andere gemeenten. Maar zo makkelijk gaat dat niet. Inschrijven op beschermd wonen wil de organisatie niet, vanuit haar filosofie om juist de faciliterende en niet de helpende hand te bieden. Bovendien is de “gouden driehoek” van Eradus, bestaande uit Springplank, de woningcorporatie en het werkgeversnetwerk, lastig na te bouwen.

Woningcorporatie Sint Trudo en de regionale werkgevers noemt Eradus dan ook de belangrijkste partners voor Springplank. Het is dus niet de gemeente die een prominente plek inneemt. Wel is het de gemeente die de belangrijkste rekeningen van de organisatie betaalt. Per kandidaat wordt namelijk een prestatiecontract opgesteld, met als einddoel duurzame financiële stabiliteit. Dat houdt in: iemand is uitkeringsonafhankelijk, eventuele schulden zijn stabiel en heeft een stabiele woonplek waar het veilig en prettig wonen is. De kandidaat moet een betaalde baan hebben van minimaal 28 uur per week en voor minimaal een half jaar, en zelf de huisvesting kunnen betalen. Bovendien zijn er ook andere resultaatafspraken mogelijk op andere leefgebieden dan financiën uit de ZRM, denk aan mentale of fysieke gezondheid, gebruik van verdovende middelen of de inzet sociale basis in plaats van dure zorg. Daarbij is Springplank ook streng naar zichzelf toe: “Wij sturen pas de rekening als iemand daadwerkelijk binnen een jaar een werkcontract heeft. Dat lukt in 70 procent van de gevallen. Die 30 procent waar het niet lukt, boeken we af als ondernemersrisico. Maar daar zijn we sociaal ondernemer voor.”

Meer informatie