Hamit Karakus kondigt vertrek aan

Sinds 2014 zet Hamit Karakus zich als bestuurder in om de positie van Platform31 als kennis- en netwerkorganisatie te versterken. Nu de ambities voor de toekomst in het meerjarenplan verder worden uitgewerkt, breekt voor hem de tijd aan om de organisatie los te laten. Hamit blijft zich voor Platform31 inzetten, totdat er een nieuwe bestuurder is gevonden.

Toen Hamit aantrad als bestuurder van Platform31 lag er een uitdagende taak om vier verschillende organisaties naar elkaar toe te laten groeien tot één. Hij legt uit: “We startten een traject waarbij we opnieuw onze koers bepaalden en kwamen tot een missie en visie die het vertrekpunt werden voor onze werkwijze. Sindsdien is onze programmering erop gericht dat we beleid, praktijk en wetenschap rondom actuele vraagstukken verbinden. We zijn tevreden als we tot een aanpak komen waarmee bestuurders, beleidsmakers en uitvoerders direct aan de slag kunnen en als de resultaten van onze kennis- en leerprogramma’s voor iedereen beschikbaar zijn.” Na zeven jaar kan hij oprecht zeggen dat hij er trots op is dat Platform31 als kennis- én netwerkorganisatie een unieke positie heeft verworven in het kennislandschap. “We zijn namelijk in staat een breed netwerk aan ons te verbinden op inhoudelijke vraagstukken, deze vraagstukken integraal te benaderen en verschillende belangen samen te brengen in onze kennis- en leerprogramma’s. Daarmee hebben we het lerend en innovatief vermogen kunnen vergroten in stad, regio en Rijk”, aldus Hamit.

Samenwerking IVO

Trots is hij ook op de samenwerking die sinds 2018 is ontstaan met onderzoeksinstituut IVO. “Het actief samen optrekken in onderzoeksprogramma’s helpt ons in het versterken van ons wetenschappelijke profiel en is een mooie aanvulling op de samenwerkingsrelatie die we al hadden met universiteiten, hoge scholen, planbureaus en andere kennispartners.”

Ruimte voor nieuw bestuur

De wijze van samenwerken en de ambities voor de toekomst zijn inmiddels vastgelegd in een meerjarenplan en verankerd in een nieuw organisatiemodel. “Voor mij persoonlijk is dit het natuurlijke moment om de organisatie los te laten en de organisatie de ruimte te geven om een nieuwe bestuurder te vinden. Iemand die samen met het MT verdere invulling en uitwerking kan geven aan onze ambities.”

Start werving

Dit betekent dat de zomermaanden worden gebruikt voor het opstellen van een profiel voor een nieuwe bestuurder, waarna de werving en selectie kan starten. “Wij zijn Hamit zeer erkentelijk voor de wijze waarop hij Platform31/IVO op de kaart heeft gezet en hoe hij zich voor de organisatie heeft ingezet en blijft inzetten totdat er een nieuwe bestuurder wordt aangesteld”, aldus Johan Remkes, voorzitter van de Raad van Toezicht.